• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

H. Tarcisius en de Eucharistie

KN - Samenvatting van de Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Tarcisius - patroonheilige van de misdienaars
Tijdens misdienaarsbijeenkomst op het Sint Pietersplein
(4 augustus 2010)
:

Veel weten we niet over Tarcisius, een jongen die leefde in de derde eeuw. Men vertelt dat hij regelmatig de catacomben van Calixtus hier in Rome bezocht en bijzonder trouw zijn plichten als christen vervulde. Groot was zijn liefde voor de Eucharistie. Vermoedelijk is hij acoliet geweest en dus misdienaar. In die jaren was keizer Valerianus een hardvochtig christenvervolger. De christenen ontmoetten elkaar heimelijk om te bidden, het Woord van God te beluisteren en de heilige Mis te vieren. In die tijd werd ook het brengen van de Eucharistie naar gevangenen en zieken steeds gevaarlijker.

Op een dag vroeg de priester, zoals gewoonlijk, wie bereid was de Eucharistie naar de wachtende broeders en de zusters te brengen. De jonge Tarcisius stond op en zei: “Stuur mij!” Hij scheen echter te klein voor zo’n moeilijke taak. “Mijn jonge leeftijd”, antwoordde Tarcisius, “zal de beste bescherming zijn voor de Eucharistie.” Dat overtuigde de priester. Hij vertrouwde hem vervolgens het kostbare levensbrood toe en zei: “Tarcisius, denk eraan dat jij een hemelse schat in je zwakke handen houdt. Vermijd volle straten en vergeet niet om de heilige mysteries trouw en veilig bewaren.” “Ik zal eerder sterven, dan me die te laten afpakken”, antwoordde de jongen.

Onderweg trof hij enkele kennissen, die hem uitnodigden mee te gaan. Toen hij dat afwees – het waren heidenen – werden zij wantrouwig en opdringerig. Zij zagen dat hij iets tegen zijn borst aandrukte, als wilde hij het verdedigen. Tevergeefs probeerden zij hem dat af te nemen. Het gevecht werd steeds wilder, vooral toen zij in de gaten kregen dat Tarcisius christen was. Zij trapten hem en gooiden stenen op hem, maar Tarcisius gaf niet op. Een pretoriaanse gardist, Quadratus, ook heimelijk christen, bracht de stervende Tarcisius naar een priester. Zijn lichaam was levenloos, maar vastgeklemd tegen zijn borst hield hij nog steeds het kleine linnen doekje met de Eucharistie. In de Calixtuscatacomben vond hij zijn laatste rustplaats. Paus Damasus maakt een inschrift voor zijn graf. Daaruit weten we dat Tarcisius in 257 gestorven is, volgens het Romeinse Martyrologium op 15 augustus.

Het getuigenis van de heilige Tarcisius toont ons de diepe liefde en grote verering die wij moeten hebben voor de Eucharistie. Zij is een kostbaar goed, een schat van onmetelijke waarde. Zij is Jezus zelf die voor ons tot spijs wordt, tot steun en kracht op onze dagelijkse levensweg en op onze weg naar het eeuwige leven. Zij is het grootste geschenk dat Jezus ons heeft nagelaten.

Ik roep u op – en door u alle misdienaars van de wereld: doe grootmoedig uw dienst aan Jezus, die in de Eucharistie tegenwoordig is! Dat is een belangrijke taak, die het u mogelijk maakt de Heer bijzonder nabij te zijn en te groeien in een diepe en werkelijke vriendschap met Hem. Bewaar deze vriendschap in uw hart zoals de heilige Tarcisius deed. Wees bereid om op te komen voor die vriendschap, om ervoor te vechten, om ervoor uw leven te geven. Deel ook met uw leeftijdsgenoten het geschenk van deze vriendschap. Doe dat met vreugde en enthousiasme en zonder angst, zodat men aanvoelt dat u werkelijk van dit mysterie houdt!

Elke keer dat u tot het altaar gaat, hebt u het geluk aanwezig te zijn bij de grote liefdesdaad van God, die zich ook vandaag de dag wil schenken aan ieder van ons. Bij de consecratie wordt dit kleine stukje brood lichaam van Christus en de wijn bloed van Christus. U hebt het grote geluk dit onzegbare mysterie van dichtbij te beleven! Vervul uw misdienaarstaken met liefde, aandacht en trouw. Bereid u inwendig voor op de heilige Mis! Wanneer u uw priesters bij de dienst aan het altaar helpt, draagt u eraan bij dat Jezus meer ervaarbaar wordt, dat de mensen meer en meer voelen en erkennen: Hij is er.

Samenvatting: Sjef Adams

Publicatiedatum: 4 augustus 2010
Laatst bewerkt: 31 augustus 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test