• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De bisschoppen van Frankrijk sturen een brief van steun aan de Paus

Aan het slot van de voltallige zitting die hen in Lourdes had samengebracht, hebben de bisschoppen van Frankrijk een steunbetuiging gericht aan Benedictus XVI “in een moeilijke periode die onze Kerk doormaakt”.

In deze brief, gedateerd 26 maart j.l., drukken zij hun “schaamte” en “spijt” uit tegenover de “vreselijke daden door sommige priesters en religieuzen gepleegd”. Zij klagen ook de “onwaardige praktijken” aan die de bedoeling hebben de Paus en zijn “zending in dienst van het lichaam van de Kerk” aan te vallen.
“Wij richten ons met een hartelijke boodschap van steun tot u in de moeilijke tijd die onze Kerk doormaakt”, benadrukken de bisschoppen van Frankrijk en zij verwijzen naar de Paus Benedictus XVI - Brief
Aan de Katholieken van Ierland
Over de gevallen van seksuele misbruik van kinderen
(19 maart 2010)
. “Wij begrijpen dat hij ook een oproep inhoudt tot andere landen”, zeggen zij en herinneren eraan dat zij “de beschikkingen bevestigen die hun bisschoppenconferentie” tien jaar geleden genomen heeft en dat zij “waakzaam blijven”. “Wij zijn allemaal beschaamd en betreuren de vreselijke daden die sommige priesters en religieuzen begaan hebben. ... Wij sluiten ons aan bij uw krachtige woorden tot de slachtoffers van deze misdaden. ... Wie deze daden begaan hebben, verminken onze Kerk, kwetsen de christengemeenschappen en verspreiden argwaan over alle leden van de clerus”.
“Zelfs indien deze daden slechts door een zeer gering aantal priesters gepleegd werden – en dit zijn er reeds te veel – worden zij die hun engagement ten dienste van de Kerk opnemen met vreugde en in trouw, ook getroffen”.

De bisschoppen stellen ook vast dat “deze ontoelaatbare feiten gebruikt worden in een campagne om uw persoon en zending in dienst van het lichaam van de Kerk aan te vallen”. ... Wij lijden allen onder deze onwaardige praktijken en houden eraan u te zeggen dat wij met u de smart dragen die veroorzaakt wordt door de laster die op u gericht is en wij geven opnieuw uiting aan onze gemeenschap met u en aan onze steun.”

In deze brief die op enkele dagen voor de Goede Week verstuurd werd en in dit Jaar van de priester, hernieuwen de Franse bisschoppen hun “vertrouwen” in hun priesters. “Wij bemoedigen hen in hun trouw aan de gave die zij ontvangen hebben en aan de zending die Christus hun in Zijn kerk heeft toevertrouwd”.

Vert. Sorores Christi

Publicatiedatum: 27 maart 2010
Laatst bewerkt: 28 maart 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test