• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus: getuigenis wekt roepingen

Het Vaticaan heeft op 16 februari de Boodschap bij gelegenheid van de Wereldgebedsdag voor de Roepingen 2010, getiteld Paus Benedictus XVI - Boodschap
Getuigenis doet roepingen ontstaan
Wereldgebedsdag voor de Roepingen 25 april 2010
(13 november 2009)
(gedateerd 13 november 2009) van Paus Benedictus XVI vrijgegeven.

In de Paus Benedictus XVI - Boodschap
Getuigenis doet roepingen ontstaan
Wereldgebedsdag voor de Roepingen 25 april 2010
(13 november 2009)
gaat de Paus o.a. in op het Priesterjaar en op een drietal belangrijke aspecten met betrekking tot het priesterschap. Hij noemt als meest fundamentele en karakteristieke aspect de vriendschap met Jezus. Zoals Jezus met de Vader leefde werd het een wens van Zijn leerlingen om ook zo te leven, een "man Gods" te worden. Het gebed is de manier waarop de priester zijn diepe verbondenheid met God kan voeden, in Zijn liefde zijn en naar Hem kan luisteren. Door dat gebed kunnen ook roepingen ontstaan, omdat jongeren de priester zo op God betrokken zien en ook naar gaan verlangen.

Een tweede aspect is de volledige overgave an God. Het Laatste Avondmaal is het prototype hoe Christus zich volledig gaf. Als de priester zich volledig geeft is dat een getuigenis naar de mensen toe, een voorbeeld ter navolging. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Ik zal u herders geven - N.a.v. de Bisschoppensynode over de priesteropleidingen, Pastores Dabo Vobis (25 mrt 1992), 39

Bij het derde aspect betrekt Paus Benedictus XVI naast de priesters ook mannen en vrouwen die het gewijde religieuze leven leiden, door te wijzen op het in de gemeenschap willen staan.Bij zijn Paus Benedictus XVI - Toespraak
Ontmoeting met priesters uit het Bisdom Aosta
In de parochiekerk van Introd/Aosta (25 juli 2005)
had de Paus al gezegd dat jongeren, die een priester geïsoleerd zien leven en depressief, geen aanmoediging daarin vinden om het voorbeeld te volgen. Daarentegen is het belangrijk in gemeenschap te leven en te laten zien hoe mooi dat is.

Tenslotte spreekt de Paus over de trouw aan de roeping om Christus na te volgen. Een dergelijk persoonlijk getuigenis moet gegeven worden, door ook de kunst te verstaan van de ontmoeting en de dialoog met de gelovigen. Hij verwijst daarbij naar de Pastoor van Ars. "Het getuigenis van zijn leven is het voorbeeld waardoor de gelovigen hebben leren bidden."

Publicatiedatum: 16 februari 2010
Laatst bewerkt: 15 maart 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test