• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"Wetenschap moet zich onder religieus-ethische leiding plaatsen"

Hilversum (Van onze redactie) 20 januari 2010 - Staten en internationale organisaties moeten ervoor zorgen dat de technologische vooruitgang geen vloek is maar een zegen. Daartoe dienen zij religieus-ethisch advies in te winnen. Dat is een van de standpunten van de bilaterale commissie voor de joods-katholieke dialoog.

Negende bijeenkomst
Een Vaticaanse delegatie en een opperrabbinale delegatie zijn sinds 17 januari in Rome bijeengeweest voor een interreligieuze dialoog. Samen vormen zij een bilaterale commissie, die voor de negende keer bijeen is gekomen.

Ecologische problematiek
In een persverklaring wordt in negen punten uitgelegd waarover de joodse en de katholieke delegatie het eens zijn geworden. Grote aandacht kreeg de gezamenlijke bezorgdheid voor de ecologische problematiek. “De mensheid wordt tegenwoordig geconfronteerd met een unieke milieucrisis die in wezen het resultaat is van ongebreidelde materiële en technologische exploitatie”, verklaart de commissie.

Transcendente dimensie
Het is volgens de joods-katholieke commissie van het hoogste belang dat de maatschappij “de transcendente dimensie van de Schepping” erkent, zodat “duurzame ontwikkeling en vooruitgang op een moreel verantwoorde wijze” gegarandeerd kunnen worden. “Niet alles wat technisch uitvoerbaar is, is ethisch aanvaardbaar”, aldus de verklaring.

Humane ecologie
De door joden en katholieken erkende Bijbelse traditie kent een unieke waardigheid aan de menselijke persoon toe. Die moet echter niet worden verstaan in termen van overheersing, maar van respect en solidariteit. Er moet volgens de joodse en katholieke commissieleden sprake zijn van “humane ecologie”.

Toespraak paus in synagoge
De humane ecologie moet de verantwoordelijkheid voor het ecosysteem verbinden met “onze verplichtingen naar elkaar en in het bijzonder met een bijzondere generositeit jegens de armen, vrouwen en kinderen, vreemdelingen, de zieken, de zwakken en de behoeftigen”, aldus de commissie, die een passage citeert uit de Paus Benedictus XVI - Toespraak
Tijdens bezoek aan de Grote Synagoge van Rome
(17 januari 2010)
, gehouden op 17 januari.

Kritiek op wetenschap
De bilaterale commissie staat uiterst kritisch tegenover “de macht van de wetenschap en haar aanspraak op absoluutheid”. Opdat het menselijk ingrijpen in de natuurlijke orde op moreel aanvaardbare wijze geschiedt, “roept de bilaterale commissie dringend op dat elke wetenschappelijke innovatie en ontwikkeling plaatsvinden in nauw overleg met religieus-ethische leiding”, aldus de commissie. “Evenzo moeten staten en internationale lichamen zich engageren in nauw overleg met religieus-ethisch leiderschap, opdat gegarandeerd kan worden dat vooruitgang een zegen is in plaats van een vloek.”

Publicatiedatum: 20 januari 2010
Laatst bewerkt: 31 augustus 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test