• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Benedictus XVI presenteert het Petrusambt niet in termen van “macht” maar van “gemeenschap”

De Paus richtte ter gelegenheid van het feest van de Heilige Andreas op 30 november, broer van de Heilige Petrus en beschermheilige van het oecumenisch patriarchaat, een boodschap tot oecumenisch patriarch Bartholomaios I, gedateerd 25 november 2009.

Op het einde van de viering in Phanar, maandagmorgen, overhandigde kardinaal Walter Kasper, voorzitter van de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de Christenen en gezant van de Paus, een zelf geschreven boodschap van Paus Benedictus XVI aan de oecumenische patriarch.

De Paus sprak over de werkzaamheden van de bilaterale internationale Commissie voor Theologische Dialoog die verleden jaar haar laatste voltallige zitting gehouden heeft in Cyprus: de rol van de bisschop van Rome in gemeenschap met de Kerk van het eerste millennium. De Paus erkende dat dit werk “complex” is, die een “volledige studie” en een “geduldige dialoog” vereist.

“De katholieke Kerk begrijpt het Petrusambt als een gave van de Heer aan Zijn Kerk, verklaarde de Paus. Dit ambt mag niet geïnterpreteerd worden vanuit de macht maar binnen een ecclesiologie van gemeenschap, als een dienst aan de eenheid in waarheid en liefde.”

De paus herinnerde aan het onderricht in de eerste eeuwen van de christenheid: “De bisschop van de Kerk van Rome, die voorgaat in liefde (heilige Ignatius van Antiochië) wordt gezien als Dienaar der Dienaren Gods (heilige Gregorius de Grote).

Hij herinnerde ook aan de uitspraken van Johannes Paulus II en aan zijn eigen bezoek aan Phanar: “Zoals mijn vereerde voorganger de Dienaars Gods Johannes Paulus II schreef en zoals ik opnieuw gezegd heb tijdens mijn bezoek aan Phanar in november 2006 Vgl. Paus Benedictus XVI, Toespraak, Gemeenschappelijke verklaring van Paus Benedictus XVI en Patriarch Bartholomeus I (30 nov 2006), is het een kwestie van samen te zoeken, ons inspirerend aan het voorbeeld van het eerste millennium, naar vormen waarin het ambt van de bisschop van Rome een liefdedienst kan leveren die door ieder en iedereen erkend wordt Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de inzet voor de oecumene, Ut Unum Sint (25 mei 1995), 95”.

Doch de Paus nodigt nu reeds uit voor “een gezamenlijk getuigenis door samen te werken ten dienste van de mensheid, vooral door het verdedigen van de menselijke waardigheid, door de fundamentele ethische waarden te bevestigen, door rechtvaardigheid en vrede te bevorderen en door een antwoord te geven op het lijden dat onze wereld blijft treffen, in het bijzonder de honger, armoede, analfabetisme, de onrechtvaardige verdeling van de rijkdommen”.

De Paus benadrukt vooral het belang van de gezamenlijke inzet “om de schepping te beschermen”.

Publicatiedatum: 30 november 2009
Laatst bewerkt: 15 maart 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test