• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Afrikasynode afgesloten, slotdocumenten gepresenteerd

VATICAANSTAD (RKnieuws.net) - Zondag 25 oktober wordt de Tweede bijzondere vergadering van de Romeinse Bisschoppensynode voor Afrika door Paus Benedictus XVI met een plechtige eucharistieviering in de St. Pieter afgesloten.

Drie weken lang hebben meer dan 200 bisschoppen, kardinalen, waarnemers en deskundigen vergaderd over de rol van de Afrikaanse kerk in het proces van verzoening, vrede en gerechtigheid en de stand van zaken op het armste continent van de wereld.

Ontwerp slotdocument

Vrijdag jl. hebben de synodedeelnemers een eerste ontwerp van het slotdocument aan het presidium voorgelegd. Het slotdocument is een soort samenvatting van de 57 "Propositiones" die gedaan zijn aan de Paus op basis van de besprekingen tijdens de Synode, het werkdocument " Instrumentum laboris" en het openingsreferaat, dat door Kardinaal Turkson bij het begin van de Synode was voorgelezen. Op basis van die zogenaamde "propositiones" - " voorstellen" zal de Paus de komende tijd een zogenoemde ‘apostolische post- synodale exhortatie’ schrijven, waarin de resultaten van de besprekingen worden vastgelegd.

Zeven belangrijke hoofdstukken

Op de website van Radio Vaticana staan dit weekend de belangrijkste zeven punten van het slotdocument van de Afrika- synode opgesomd.

1) Tragiek, maar ook licht.

De media concentreren zich in hun berichtgeving over het continent vaak alleen op het ‘slechte nieuws’, terwijl een aantal Afrikaanse landen na jaren van oorlogsgeweld eindelijk de weg naar de democratie hebben gevonden.

2) Van licht naar geloof.

De RK kerk moet hogere standaarden hanteren in haar strategie om te komen tot verzoening, gerechtigheid en vrede dan andere groepen of religies. De deugd van de vergeving moet centraal staan, ook als er schuld bekend moet worden.

3) Aan de universele kerk.

De synodedeelnemers bedanken alle plaatselijke kerken in de wereld voor hun ‘materiële en geestelijke’ inzet voor Afrika. In het bijzonder de talloze missionarissen die tijdens oorlogen en crises op hun post bleven. Sommigen van hen hebben deze trouw met hun leven moeten bekopen. De synode roept de lokale kerken in de wereld op zich ook het lot aan te trekken van alle Afrikanen die hun continent hebben verlaten en naar het rijke westen zijn gevlucht.

4) De kerk in Afrika.

De bisschoppenconferenties van Afrika worden aangespoord tot onderlinge eenheid onder het motto van het Afrikaanse spreekwoord: ‘Een goed georganiseerde troep mieren kan zelfs een olifant doen omvallen’. De Afrikaanse bisschoppen moeten overal commissies voor gerechtigheid en vrede oprichten. De bisdommen dienen uit te blinken in transparantie, duidelijke leiding en doorzichtig financieel beleid. De priesters behoren onpartijdig zijn, trouw aan het celibaat en wars van materiële zaken. De leken zijn verplicht de bijbel, de catechismus en de sociale leer van de kerk te bestuderen.

De synode doet een bijzondere oproep aan de Afrikaanse katholieke politici. Zij dienen een eind maken aan de corruptie, zich in te zetten voor het algemeen welzijn en goedwillende mannen en vrouwen buiten de kerk te motiveren om samen een eind te maken aan het kwaad dat Afrika teistert. Katholieke politici, die zich hier niet aan gehouden hebben, moeten berouw tonen en het veld ruimen, zodat zij de bevolking niet langer benadelen en de RK kerk een slechte naam bezorgen. Afrika heeft heiligen nodig die het continent zuiveren van corruptie, zich inzetten voor het algemeen welzijn en het kwaad bestrijden, waaronder Afrika gebukt gaat.

De vrouwen in Afrika moeten door de RK kerk niet alleen worden gezien als moeder en echtgenote, maar er zullen structuren geschapen moeten worden waarin de vrouwen zich met hun specifieke kwaliteiten beter kunnen inzetten in de kerk. De vrouwen vormen ‘de ruggengraat’ van de kerk in Afrika, aldus het synodedocument.

5) Oproep internationale gemeenschap.

Organisaties als de Verenigde Naties, die vaak goed werk doen, moeten er voor waken om de traditionele Afrikaanse waarden over gezin en menselijk leven niet te ontwrichten. Het document onderstreept nog eens dat het condoom geen oplossing is voor de ziekte aids, programma’s die ‘onthouding’ propageren hebben veel meer succes. Afrika moet met waardigheid en respect behandeld worden. De recente financiële crisis maakt duidelijk dat een radicale verandering van de economische wereldorde noodzakelijk is.

De bisschoppensynode is kritisch over over het gedrag van de multinationals in Afrika. Zij waarschuwen voor hun ’criminele verwoesting van het leefklimaat en de hebberige exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen in Afrika’.

6) Afrika, sta op!

Het slotdocument van de synode vraagt verder aandacht voor de regio’s waar op dit moment oorlog wordt gevoerd. Dit geweld leidt tot migratie van mensen en tot mensenhandel. “Het is in Afrika hoog tijd voor radicale verandering uit liefde voor de generaties van vandaag en morgen”, aldus het document.

7) Vereniging geestelijke krachten.

De bisschoppensynode roept de kerken op tot een interreligieuze en oecumenische dialoog en waarschuwt voor religieus fanatisme. Waar ‘religieuze hartstocht’ wordt misbruikt kunnen conflicten ontstaan. Als religies goed worden geleid kunnen zij zeer behulpzaam zijn in het proces van vrede en verzoening. In de dialoog met de moslims zijn er al veel goede voorbeelden, ook al verbieden sommige moslimlanden de overgang naar het christendom. Dit zou opnieuw bekeken moeten worden. Christenen mogen wel moslim worden, waarom zouden moslims dan geen christenen kunnen worden? Verzoening, vrede en gerechtigheid is voor iedereen in Afrika van belang, ongeacht zijn of haar religie. Samenwerking tussen de diverse godsdiensten kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van vrede en verzoening in Afrika, aldus het slotdocument van de bijzondere synode over Afrika.

Bron: www.rknieuws.net

Publicatiedatum: 25 oktober 2009
Laatst bewerkt: 31 augustus 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test