• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Slotboodschap Afrika-synode: kritisch maar vertrouwvol naar de toekomst

BRUSSEL (KerkNet) – Ondanks de menselijke en natuurlijke rijkdom gaat de Afrikaanse bevolking nog steeds gebukt onder armoede en ellende, oorlogen en conflicten, crisis en chaos... Dat is grotendeels het gevolg van menselijke activiteiten en beslissingen van wie geen oog heeft voor het algemene welzijn en de betrokkenheid en soms zelfs ronduit misdadige samenwerking van plaatselijke leiders en buitenlandse belangen. Dat schrijven de synodevaders in hun slotboodschap van de Afrika-synode, die zondag a.s. door Paus Benedictus XVI officieel wordt afgesloten. Op basis van deze aanbeveling van de synodevaders kondigt de Paus, wellicht binnen een jaar, een apostolische exhortatie af.

Heiligen
In hun slotboodschap beklemtonen de synodevaders dat vrede onmogelijk is zonder herstel en het wegnemen van de oorzaken van de conflicten. “De Afrikaanse Kerk dankt God voor de vele missionarissen, die tijdens oorlogen of ernstige crisissen bij de bevolking bleven en waarvan sommigen hun trouw met het leven bekochten. De verkondiging van het Evangelie is de eerste en belangrijkste bijdrage van de Kerk in Afrika. Daarom moeten wij samenwerken, want eenheid brengt kracht (...) Afrika heeft heiligen nodig die het continent zuiveren van corruptie, die zich inzetten voor het algemene welzijn en die alle mensen van goede wil verenigen om het kwaad te bestrijden waaronder onze naties gebukt gaan. Wij roepen Afrikaanse gezinnen op de idealen van het christelijke gezin hoog te houden en de belangrijkste Afrikaanse waarden te bewaren. De specifieke bijdrage van vrouwen, niet alleen als echtgenote en moeder maar evenzeer in de samenleving, moet erkend en bevorderd worden. Wij moedigen plaatselijke kerken aan hen in sterker in de beleidsstructuren te betrekken.”

Sta op!
De synodevaders doen een beroep op de internationale gemeenschap en waarschuwen dat het aidsprobleem niet met de verdeling van voorbehoedsmiddelen opgelost wordt. “Wij roepen de groten der aarde op Afrika met respect en waardigheid te behandelen. Afrika vraagt een verandering van de economische wereldorde. De recente onrust in de financiële wereld maken de noodzaak van een radicale aanpassing van de regels duidelijk. Conflicten, oorlogen en armoede in Afrika zijn vaak het gevolg van onrechtvaardige structuren.” De synodevaders roepen Afrika op om op te staan. Zij loven de democratisering en roepen op tot oecumenische en interreligieuze samenwerking. Ze verwijzen daarvoor uitdrukkelijk naar de dialoog met de islam.”Verzoening, rechtvaardigheid en vrede belangen hele gemeenschappen aan, ongeacht hun geloofsovertuiging. Samenwerking tussen christenen en moslims kan een belangrijke bijdrage leveren tot het herstel van de vrede en verzoening in onze naties.” Verder pleiten de synodevaders voor een intensivering van de oecumene en de dialoog met andere godsdiensten, vooral met de islam. Zij verwijzen daarbij naar de historische interreligieuze bijeenkomst in Assisi in 1986, waar duidelijk werd gemaakt dat godsdienst nooit de aanleiding tot geweld mag zijn. De synodevaders verklaren zich afkerig van iedere vorm van religieus fundamentalisme en politiek misbruik van de godsdienst.

De boodschap is duidelijk wat betreft de oplossing van de omvangrijke economische problemen op het Afrikaanse continent: de implementatie van de Katholieke Sociale Leer. De multinationals worden gekapitteld wegens hun "criminele verwoesting van de leefomgeving" en hun "hebberige exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen" van Afrika.

Publicatiedatum: 24 oktober 2009
Laatst bewerkt: 31 augustus 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test