• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus: "Christelijke waarden vormen de basis voor de Europese beschaving"

"Vaticaanstad - "De waarden van de Europese Unie zijn de vrucht van een lange en complexe geschiedenis, waarin het christendom een fundamentele rol heeft gespeeld. Als de katholieke Kerk herinnert aan de christelijke wortels van Europa, dan doet zij dat niet omdat zij een geprivilegieerde status nastreeft. Zij herinnert slechts aan een historische waarheid, die doorheen de jaren steeds sterker op de achtergrond raakte. Het oorspronkelijke Europese elan mag niet opgeofferd worden aan individualisme en eigenbelang." Dat zei Paus Benedictus XVI maandagochtend nadat hij de geloofsbrieven in ontvangst genomen van Yves Gazzo, hoofd van de vertegenwoordiging bij de Heilige Stoel van de Europese Commissie, aldus de Vaticaanse persdienst. Benedictus XVI noemde speciaal "de gelijkwaardigheid van alle mensen, de vrijheid van meningsuiting en van godsdienst". Deze waarden vormen "de basis van alle andere burgerlijke vrijheden, vrede, en menselijke ontwikkeling", zo benadrukte de Paus. Hij voegde er aan toe dat "de immense intellectuele, culturele, economische rijkdommen van het continent vruchten zullen blijven dragen zullen zo lang ze worden gevoed door een transcendentaal mensbeeld, dat de grootste schat van het Europese erfgoed is." De Paus gaf aan dat de Kerk de totstandkoming van de Europese eenheid "wil begeleiden". Om die reden "neemt ze de vrijheid te herinneren aan de fundamentele waarden van de Europese samenleving, die gekoesterd moeten worden voor het welzijn van iedereen".

Bron: rknieuws.blogspot.com

Rijke traditie
De paus was bijzonder kritisch voor individuen en belangengroepen die Europa naar hun hand proberen zetten. De rijke intellectuele, culturele en economische bronnen van Europa zullen vrucht blijven dragen als zij gebaseerd blijven op een transcendente visie op de menselijke persoon, die de kostbaarste schat is van de Europese erfenis. “De humanistische traditie, waarin mensen van verschillende visies en levensbeschouwingen zich herkennen, stelt Europa in staat om te beantwoorden aan de verwachtingen van de bevolking en om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van morgen.”

Ook verwees de Paus naar zijn toespraak tijdens de Paus Benedictus XVI - Toespraak
Ontmoeting met de civiele en politieke overheden en met de leden van het Corps Diplomatique
Sala Spagnola van het kasteel van Praag, het presidentieel paleis - Praag
(26 september 2009)
gedurende zijn recente reis naar Tsjechië. In deze toespraak is hij nadrukkelijk ingegaan op deze grondslagen van de Europese beschaving.

Publicatiedatum: 19 oktober 2009
Laatst bewerkt: 15 maart 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test