• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"Europa heb vertrouwen" - Raad van de Europese Bisschoppenconferenties Parijs, 1-4 oktober 2009

Enkele thema’s die behandeld werden:
1. de verhouding tussen Kerk en Staat
2. de activiteiten van de CCEE (Raad van Europese Bisschoppenconferenties)
3. maar ook vragen van bio-ethiek, de “gender”-theorie.

De bijeenkomst ging door bij de Franse Bisschoppenconferentie in Parijs. Gastheer was kardinaal André Vingt-Trois van Parijs. Een ontmoeting had plaats met de president van de Franse Republiek, Mr. Nicolas Sarkozy.

De CCEE is momenteel samengesteld door de voorzitters van 33 Europese Bisschoppenconferenties, de aartsbisschoppen van Luxemburg en het Prinsdom Monaco, de Maronieten van Cyprus en de bisschop van Chisinau (Moldavië).

Aan de ontmoeting namen ook deel: Mgr. Cardozo, aartsbisschop van Merida (Venezuela) en eerste vice-voorzitter van de CELAM (Bisschoppelijke Raad voor Latijns Amerika), kardinaal Sarr, aartsbisschop van Dakar en eerste vice-voorzitter van SECAM (Symposium van de Bisschoppenconferenties van Afrika en Madagascar).

Voorzitter van de CCEE is kardinaal Erdö, aartsbisschop van Esztergom-Boedapest, primaat van Hongarije. Vice-voorzitters zijn kardinaal Josip Bozanic, aartsbisschop van Zagreb en kardinaal Jean-Pierre Ricard, aartsbisschop van Bordeaux. Secretaris-generaal is P. Duarte da Cunha. De zetel van het secretariaat bevindt zich in Sankt Gallen (Zwitserland).

De CCEE heeft een nieuwe commissie in het leven geroepen, “Caritas in veritate”, die tot doel heeft
- de activiteiten van de Bisschoppenconferenties te verdelen inzake sociale pastoraal, migratie, rechtvaardigheid en vrede, en het behoeden van de schepping;
- de werkzaamheden van de Bisschoppenconferenties op deze terreinen te ondersteunen
- en de initiatieven van algemeen belang te coördineren.

In het licht van de veranderingen die de laatste twintig jaar plaatshadden na de val van de muur van Berlijn, heeft de CCEE besloten over de verhouding tussen Kerk en Staat een boodschap te lanceren die getuigt dat het geloof in Jezus Christus een heldere en hoopvolle kijk kan geven. De boodschap heeft als titel: “Europa, heb vertrouwen. Twintig jaar na de val van de muur van Berlijn: opnieuw geestdrift vinden, een hoop die moet verkondigd worden”.

Omwille van de grote risico’s voor de Sint-Jozefkathedraal, de belangrijkste plaats voor de katholieke eredienst in het Rooms-katholieke aartsbisdom Boekarest, door de constructie van een reusachtig gebouw op slechts 8 meter afstand van de muur van de kathedraal, heeft de Raad haar diepe bezorgdheid geuit voor het voortbestaan van deze plaats voor de eredienst, die in haar materieel en moreel bestaan getroffen wordt door een gebouw dat door de lokale gemeenschap niet gewenst wordt evenmin als door andere religieuze gemeenschappen in Roemenië. Daarom heeft de bijeenkomst besloten door tussenkomst van de aartsbisschop van Boekarest, Mgr. Ioan Robu, bij wijze van steun een brief te richten aan het Roemeense volk.

De bijeenkomst heeft besloten haar stem te voegen bij vele andere om de Kerk en het volk van Honduras te steunen in dit moeilijke ogenblijk van politieke crisis.

1. De verhouding tussen Kerk en Staat
Na de val van de muur van Berlijn (9 november 1989) die symbolisch het einde getekend heeft van het ijzeren gordijn tussen West- en Oost-Europa, hebben meerdere landen, meer bepaald in Midden en Oost-Europa, een nieuwe Grondwet gekregen en hebben bij die gelegenheid geprobeerd hun verhouding met de katholieke Kerk te herzien door middel van wetten en / of concordaten. Bovendien heeft het toenemend gewicht van de Europese instellingen op het leven van de verschillende landen, in sommige gevallen diezelfde landen ertoe gebracht hun wetgeving te veranderen wanneer deze in conflict kwam met beslissingen die op Europees niveau genomen waren. Om al die redenen en ten einde de bisschoppen toe te laten hun pastorale taak beter uit te oefenen, die erin bestaat te waken over het volk Gods in de Kerk, ook als instituut, deed de behoefte zich gevoelen de voorzitters van de Bisschoppenconferenties in te lichten over de verschillende oplossingen en modellen waarvoor iedere staat gekozen had, over de hangende kwesties en over de relaties die de Heilige Stoel onderhoudt met de verschillende Staten en Europese instellingen, meer bepaald met de Europese Unie en de Raad van Europa. Na het overwegen van de filosofische en theologische grondslagen van de verhouding tussen Kerk en Staat en tussen godsdienst en samenleving, hebben de voorzitters van de Bisschoppenconferenties de manieren geanalyseerd en besproken waarop deze relaties zich concreet in ieder land ontwikkelen, zich baserend op de resultaten van een Europese enquête door de CCEE gepromoveerd.

2. Activiteiten van de CCEE
De activiteiten van de verschillende commissies van de CCEE werden voorgesteld: die van de Europese Bisschoppelijke Commissie voor de Media, van de Commissie “Migratie”, van de Commissie “Catechese, school en universiteit”, van de Europese Dienst voor de Roepingen en de Commissie “Milieu”.

Geplande bijeenkomsten:
- de Commissie voor de Media over “De cultuur van het internet en de communicatie van de Kerk” (Rome, 12-15/11/2009)
- de Commissie “Migratie”: VIIIe Europees Congres (Malaga, Spanje, 27/4 – 1/5/2010) over “Het Europa van mensen op verplaatsing. Hun angsten overwinnen. Perspectieven bieden”.
- een Europese bedevaart van Esztergom in Hongarije naar Mariazell in Oostenrijk - die voor de afgevaardigden van de Commissie “Milieu” langs Slovakije passeert (1-5 september 2010) met als thema “Als ge vrede wilt, bescherm dan de schepping”.

3. Actuele thema’s
Bio-ethiek: kardinaal Jean-Pierre Ricard, aartsbisschop van Bordeaux en vice-voorzitter van de CCEE heeft de procedure uitgelegd die door de Franse Bisschoppenconferentie gevolgd werd in het debat over bio-ethiek dat momenteel in Frankrijk gaande is. De deelnemers zijn van mening dat deze procedure een goed model van samenwerking is tussen Kerk en Staat, al blijven er schaduwzijden aangaande het eindresultaat.

De “gender”-theorie: kardinaal Vingt-trois, aartsbisschop van Parijs en voorzitter van de Franse Bisschoppenconferentie heeft de vragen belicht die de “gender”-theorie oproept in Kerk en samenleving. De Kerk promoveert een visie die essentieel gebaseerd is op de samenwerking tussen man en vrouw en neemt afstand van de strijdlustige en wantrouwige opvatting van de “gender”-theorie.

Kerk en media: kardinaal Angelo Bagnasco, aartsbisschop van Genua en voorzitter van de Italiaanse Bisschoppenconferentie gaf een reflectie over de manier waarop het pontificaat van Benedictus XVI in de media voorgesteld wordt. Ook al lijkt deze in haar geheel gepast en over het algemeen positief, toch bestaat het gevaar van een reducerende voorstelling ervan door de media die de neiging heeft uitspraken op te schroeven die beschouwd worden als mogelijk conflictueus en die bepaalde fundamentele thema’s in de schaduw laat die juist de prioriteiten van dit pontificaat belichten.

De Christenen in het Heilig Land: de Europese bisschoppen die bijzondere aandacht hebben voor de Kerk en het christenvolk in het Heilig Land, hebben hun grote bezorgdheid geuit voor de blijvende uittocht van christenen uit het Heilig Land en meer in het algemeen uit de landen van het Nabije Oosten.

Bezoek van Benedictus XVI in de Tsjechische Republiek en het Priesterjaar: twee getuigen werden beluisterd: de afgevaardigde bisschop van de Tsjechische Bisschoppenconferentie over het pausbezoek en die van Croatië over het Priesterjaar als voorbeeld van de verschillende activiteiten die voor dit Priesterjaar door de Bisschoppenconferenties geprogrammeerd werden.

vert. Sorores Christi
Bron: Zenit.org

Publicatiedatum: 5 oktober 2009
Laatst bewerkt: 21 maart 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test