• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Encycliek Caritas in Veritate voorgesteld

BRUSSEL (KerkNet) – Vanmiddag dinsdag 7 juli is in Rome, in aanwezigheid van kardinaal Renato Martino, voorzitter van de Pauselijke Raad 'Justitia et Pax', en kardinaal Paul Cordes, voorzitter van de Pauselijke Raad 'Cor Unum', de langverwachte derde pauselijke encycliek van paus Benedictus XVI voorgesteld met als titel: ‘Paus Benedictus XVI - Encycliek
Caritas in Veritate
Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid
(29 juni 2009)
. Een encycliek is een officieel pauselijk schrijven aan de hele katholieke wereld in verband met een religieuze of ethische aangelegenheid. De titel ‘Caritas in veritate’ wordt gevormd door de eerste woorden van de brief.

In tegenstelling tot de twee vorige encyclieken van paus Benedictus XVI, ‘Paus Benedictus XVI - Encycliek
Deus Caritas Est
God is Liefde
(25 december 2005)
’ (God is Liefde, 25 december 2005) en ‘Paus Benedictus XVI - Encycliek
Spe Salvi
Liefde in Waarheid - Over de Christelijke hoop
(30 november 2007)
’ (In deze hoop zijn we gered, 30 november 2007), is deze sociale encycliek over wereldeconomie, globalisering en arbeid nadrukkelijk het resultaat van de samenwerking van verschillende Vaticaanse dicasteries. In de nieuwe encycliek verwijst de paus regelmatig naar ‘H. Paus Paulus VI - Encycliek
Populorum Progressio
Over de ontwikkeling van de volken
(26 maart 1967)
’, de sociale encycliek van paus Paulus VI die op 26 maart 1967 verscheen. Drie accenten in de tekst vallen op: de strijd tegen de honger, de verdediging van het leven en de bescherming van het milieu.

De publicatie van de nieuwe encycliek was al geruime tijd aangekondigd, maar naar verluidt heeft de paus de tekst meermaals herwerkt om hem theologisch voldoende stevig te onderbouwen én om te vermijden dat hij door de feiten (o.m. de wereldwijde economische crisis) achterhaald zou worden. Hij roept de lezer op tot vertrouwen in en liefde voor het ware en waarschuwt het sociale handelen niet over te leveren aan “de willekeur van privébelangen en de logica van de macht”. Opvallend is zijn pleidooi voor een wereldwijd gezag, dat zich door het recht en op afgewogen wijze door de principes van subsidiariteit en solidariteit laat leiden en dat ernaar streeft het algemeen welzijn, de rode draad doorheen de encycliek, te realiseren. Die wereldautoriteit wordt niet langer vanzelfsprekend met de Verenigde Naties vereenzelvigd. De paus beseft dat slechts enkele passages uit de encycliek door de media opgepikt zullen worden. Zo werd ‘Caritas in veritate’ al door sommigen omgedoopt tot een ‘groene’ encycliek. De tekst is echter veelzijdiger en het lange wordingsproces maakt duidelijk dat hij veel rijker is en daarom aandachtige lezing verdient.

Publicatiedatum: 7 juli 2009
Laatst bewerkt: 15 maart 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test