• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Verklaring van de Bisschoppen van Kameroun over uitspraken Paus

Na het bezoek van Zijne Heiligheid Paus Benedictus XVI aan Kameroun, maakte een bepaalde pers melding van het onbehagen dat de Paus Benedictus XVI - Interview / Column
Fragment van een interview met meegereisde journalisten in het vliegtuig van Rome naar Kameroen
Aan het begin van de pastorale reis naar Kameroen en Angola
(17 maart 2009)
zouden veroorzaakt hebben over het gebruik van voorbehoedsmiddelen en over HIV/aids. Deze pers vindt de stelling van de Paus over het gebruik van contraceptiva nog steeds onverantwoord en doet geloven dat zijn uitspraken hierover een negatieve weerslag hebben en zijn bezoek aan Kameroun verkild hebben.

In het besef van wat in dergelijke tendentieuze berichtgeving op het spel gezet wordt, doet de Nationale Bisschoppenconferentie van Kameroun, vertegenwoordigd door haar voorzitter, Z.Exc.Mgr. Victor Tonye Bakot, volgende rechtzetting:

Toen de Paus zich in het vliegtuig bevond dat hem naar Kameroun zou brengen, stond hij aan boord van datzelfde vliegtuig een interview toe aan de pers. Dit interview was beperkt tot zes vragen, waarvan de vijfde vraag polemisch gesteld werd door de journalist van France2, Philippe Visseyrias:

“Heiligheid, onder de vele kwalen die Afrika treffen, is er ook de verspreiding van aids. De manier waarop de katholieke Kerk aids bestrijdt, wordt dikwijls als onrealistisch en ondoeltreffend aangezien. Zal u dat onderwerp tijdens uw reis behandelen?”

Voor de bewoording van de Paus, zie Paus Benedictus XVI - Interview / Column
Fragment van een interview met meegereisde journalisten in het vliegtuig van Rome naar Kameroen
Aan het begin van de pastorale reis naar Kameroen en Angola
(17 maart 2009)
.

De bisschoppen van Kameroun verwonderen er zich over dat de journalisten van deze verklaring van de Paus alleen de tegenkanting tegen voorbehoedsmiddelen onthouden, wat heel de actie van de Kerk in de bestrijding van aids en de zorg voor de zieken verhult. Zij verwonderen er zich vooral over dat de pers wil doen geloven dat de verklaringen van de Heilige Vader tijdens zijn bezoek onbehagen gewekt hebben bij de publieke opinie in Kameroun.

De Heilige Vader plaatst de mens in het midden van zijn bezorgdheid en herinnert aan de leer van Christus en van de Kerk. De inzet van de Katholieke Kerk voor mensen die leven met het HIV-virus, de begeleiding van besmette en getroffen personen, zijn voor de Katholieke Kerk prioriteiten. De begeleiding van personen en gezinnen evenals de leer van de Kerk stellen iedereen in staat zich te zien in de waardigheid van aangenomen kind van God. Deze waardigheid verplicht tot een positieve kijk op de andere en op de wereld. In plaats van noodoplossingen te zoeken, biedt de Kerk de mens eeuwige waarden aan.

De Katholieke Kerk is vandaag overal geëngageerd in aidsbestrijding. Zij heeft daarvoor structuren opgericht die aangepast zijn aan de opvang, opvolging en behandeling van door het HIV-virus besmette personen. Deze bijstand is zowel moreel, psychologisch, op het vlak van de voeding, medisch en spiritueel. Tot hier de eerste boodschap van de Heilige Vader over aids.

Naast deze veelzijdige en constante actie, heeft de Kerk als morele kracht, de dwingende plicht de christenen eraan te herinneren dat iedere buitenechtelijke en ongeordende seksuele praktijk gevaar met zich brengt en de verspreiding van aids in de hand werkt. Daarom beveelt zij aan celibatairen onthouding aan en aan het koppel trouw. Dat is haar plicht. Daaraan zou zij zich niet kunnen onttrekken. Tot hier de tweede boodschap van de Heilige Vader.

De bisschoppen van Kameroun betreuren bijgevolg dat de media in het westen de andere, alhoewel essentiële aspecten vergeten hebben van de boodschap van de Heilige Vader voor Afrika, over armoede, verzoening, rechtvaardigheid en vrede. Dat is zeer ernstig als men weet hoeveel doden in Afrika veroorzaakt worden door andere ziekten, waarover geen enkele echte publiciteit bestaat; en als men weet hoeveel doden in Afrika veroorzaakt worden door broedermoord wegens onrechtvaardigheid en armoede.

Met de Paus herinneren de bisschoppen van Kameroun alle christenen en alle inwoners van Kameroun eraan dat:

  • het eerste doel van seksuele betrekkingen, de voortplanting is die God zelf gewild heeft bij de aanvang van de schepping. Het huwelijk tussen een man en een vrouw is het ideale kader dat God voor deze voortplanting gewild heeft.
  • de katholieke Kerk aidspatiënten niet misprijst en in geen geval de verspreiding van de ziekte aanmoedigt, wat sommige media ook mogen laten geloven. Zij is en blijft altijd actief in de veelzijdige bestrijding van de ziekte.

de Bisschoppen van Kameroun

Bron: zenit.org
Vert.: Christis Sorores

Publicatiedatum: 25 maart 2009
Laatst bewerkt: 15 maart 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test