• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Benedictus XVI kondigt priesterjaar 2009-2010 aan. Jubileum van de heilige pastoor van Ars

Benedictus XVI kondigt een priesterlijk jaar aan, van 19 juni 2009 tot 10 juni 2010, ter gelegenheid van de 150e verjaardag van de dood van de heilige pastoor van Ars, Jean-Marie Vianney.

Het thema van dat jaar is: “Trouw van Christus, trouw van de priester”.

De paus zal dit priesterlijk jaar plechtig openen met de Vespers in de Sint-Pietersbasiliek op 19 juni 2009, in aanwezigheid van een relikwie van de heilige Jean-Marie Vianney, aangebracht door de bisschop van Belley-Ars, Mgr. Guy Bagnard. Het zal het hoogfeest zijn van het Heilig Hart van Jezus, dat Johannes Paulus II gekozen heeft als “Internationale Dag voor de Heiliging van de Priesters”.

De afsluiting zal eveneens plechtig verlopen in Rome, op 10 juni 2010 met de organisatie van een “Wereldontmoeting van priesters” op het Sint-Pietersplein.

In de loop van dat jubileumjaar kondigt Benedictus XVI ook dit bericht aan: hij zal de heilige Jean-Marie Vianney uitroepen tot heilige patroon van alle priesters: sinds 1925 is hij reeds de heilige patroon van de pastoors van de hele wereld.

Derde initiatief: de Congregatie voor de Clerus, waarvan kardinaal Claudio Maria Hummes de prefect is, zal twee werken publiceren: een Directorium voor biechtvaders en geestelijke leiders en een verzameling van teksten van Benedictus XVI over essentiële thema’s aangaande het leven en de zending van de priester vandaag.

Men herinnert zich de lange gesprekken van de bisschop van Rome met de priesters van zijn bisdom en de ontmoeting van Benedictus XVI in de kathedraal van Freising op 14 september 2006: de paus heeft toen uit de volheid van zijn hart gesproken, zonder voorbereide tekst.

Tijdens heel het priesterlijk jaar zal de Congregatie voor de Clerus spirituele en pastorale ontmoetingen organiseren in samenwerking met de bisdommen en religieuze instituten “om het belang van de rol en de zending van de priester in de Kerk en de samenleving beter te doen begrijpen, en om de permanente vorming van priesters in aansluiting met die van de seminaristen te bevorderen”.

Brengen we nu reeds de tweede internationale priesterretraite in herinnering die in Ars (Ars sur Formans, 01480 Frankrijk) georganiseerd wordt (na een eerste, in 2005, die een succes was) van zondag 27 september 2009, 19 u, tot zaterdag 3 oktober 2009, 14 u.

“De paus verheugt zich over dit tweede initiatief en wenst haar hetzelfde succes als het eerste”, aldus de site van het bisdom over deze retraite.

“U die priester bent, u wordt nu uitgenodigd voor dit moment van geestelijke herbronning. Het zal ons in de mogelijkheid stellen vernieuwd in ons ambt te staan en de vreugde te smaken van het broederlijk samenzijn met priesters uit de hele wereld. Het zal ook een gelegenheid zijn om vurig voor priesterroepingen te bidden”, verklaart Mgr. Bagnard.

De retraite zal gepredikt worden door kardinaal Christoph Schönborn, aartsbisschop van Wenen, Oostenrijk, met simultane vertaling in meerdere talen.

De Congregatie voor de Clerus heeft dit initiatief aangemoedigd en wenst dat “de pastoor van Ars het voorbeeld wordt voor ieder priesterleven, dat essentieel berust op een authentieke band met Christus, de enige Verlosser, en gevormd wordt door een diepe geest van gebed, in levende gemeenschap met de Kerk, voor zijn eigen heil en dat van zijn broeders”.

Bron: zenit.org
Vert.: Christo Sorores

Publicatiedatum: 16 maart 2009
Laatst bewerkt: 15 maart 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test