• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Geest doet ons overgaan van chaos naar kosmos, namelijk naar schoonheid - Eerste vastenpredikatie van P. Cantalamessa

De Heilige Geest heeft en blijft een belangrijke rol spelen in de schepping: Hij vervolmaakt ze. Omdat de mens een microkosmos is, is wat men kan zeggen van de kosmos, ook op hem toepasselijk.

Dat legde P. Raniero Cantalamessa ofm cap. uit in zijn eerste vastenpredikatie voor de Paus en de leden van de Romeinse Curie, in de kapel “Redemptoris Mater” van het Vaticaan, vrijdag 13 maart j.l.

P. Cantalamessa baseerde zijn meditatie op een passage uit de brief van de heilige Paulus aan de Romeinen: “Ik ben er zelfs van overtuigd, dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen. ... Wij weten immers, dat de hele natuur kreunt en barensweeën lijdt, altijd door” (Rom. 8, 18-19.22).

“Deze profetische geloofsvisie van de apostel biedt ons de gelegenheid het probleem aan te roeren dat vandaag de dag aan de orde is, namelijk of het bestaan van een Goddelijk plan in de schepping al of niet zin heeft.”

“In de visie van Paulus, staat God aan het begin en het einde van de wereldgeschiedenis.”

“De stelling van de gelovigen hieromtrent heeft zich uiteindelijk vaste vorm gekregen in de formulering: het “intelligent plan” van de Schepper namelijk.”

“Wat draagt de Geest specifiek en persoonlijk bij tot de schepping?”

“De Heilige Geest ligt niet aan de oorsprong maar in zekere zin aan het einde van de schepping, zoals Hij niet aan de oorsprong maar aan het einde ligt van het Trinitaire proces.”

De heilige Basilius citerend, legt hij uit dat “de Vader de eerste oorzaak is, Degene uit wie alles voortkomt; de Zoon is de efficiënte oorzaak, Degene door wie alles gemaakt is; de Heilige Geest is de vervolmakende oorzaak”.

“Het scheppend handelen van de Geest ligt ... aan de oorsprong van de vervolmaking van de schepping. De Geest “doet (de wereld) overgaan van een vormloos zijn naar een gevormd en volmaakt zijn. Met andere woorden, de Heilige Geest is Degene die de schepping doet overgaan van chaos naar kosmos, die er iets moois, geordend, iets eigen van maakt.”

En aangezien “de mens een microkosmos is, is dus op hem als individu alles van toepassing wat wij in het algemeen over de kosmos zeggen”.

De Heilige Geest is Degene die ieder van ons doet overgaan van chaos naar kosmos: van wanorde, verwarring en verstrooiing naar orde, eenheid en schoonheid. De schoonheid die bestaat in de overeenstemming met Gods wil en het beeld van Christus, in de overgang van de oude naar de nieuwe mens.”

Het gevolg van deze vaststellingen is dat “voor de gelovige christen, ecologie niet beperkt blijft tot de praktische noodzaak van overleven of tot een politiek en economisch probleem, maar dat ze een theologisch fundament heeft. De schepping is het werk van de Heilige Geest!”

Tot besluit zei P. Cantalamessa dat Pasen “de overgang is van ouderdom naar jeugd”. Hij citeert de heilige Maximus van Turijn, die Pasen een overgang noemt “van zonde naar heiligheid, van ondeugd naar deugd, van ouderdom naar jeugd: een jeugd die zich niet uit in termen van leeftijd maar van eenvoud. Wij waren inderdaad stokoude bejaarden door de ouderdom van onze zonden, maar door de verrijzenis van Christus werden wij vernieuwd tot de onschuld van het kind”.

“De Vasten is de ideale tijd om zich op die verjonging toe te leggen.”

“De Heilige Geest is de ziel van deze vernieuwing en verjonging. Beginnen we de dag met het eerste vers van de hymne die tot Zijn eer gemaakt werd: “Kom, Schepper Geest”: Kom Schepper Geest, vernieuw in mijn leven het wonder van de eerste schepping, adem over de leegte, duisternis en chaos van mijn hart en leid mij naar de volle verwezenlijking van Gods ‘intelligente plan’ met mijn leven.”

Bron: Zenit.org
Vert.: Christi Sorores

Overzicht van de serie:

Publicatiedatum: 14 maart 2009
Laatst bewerkt: 5 juli 2020


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test