• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Brepols publiceert Concilieteksten

BRUSSEL (KerkNet) - De Vlaamse uitgeverij Brepols maakt zich internationaal al lang verdienstelijk met de prestigieuze uitgave van het Corpus Christianorum. De uitgeverij kondigt nu aan dat ze in het kader daarvan van start gaat men een nieuwe uitgave van de teksten van de oecumenische concilies. 'Conciliorum Oecumenicorum Generaliumque Decreta' omvat de concieliedecreten die formeel oecumenisch zijn, maar tevens die van de 'algemene concilies', waarvan de autoriteit erkend is door de verschillende christelijke Kerken of die volgens de Romeinse traditie die status kregen.
Het 'Conciliorum Oecumenicorum Generaliumque Decreta' bestaat uit vier boekdelen en overspant de periode van het Eerste Concilie van Nicea (325) tot het Tweede Concilie van Nicea (787), inclusief het Concilie van Trullo van 692. Voor de teksten ging men ten rade bij de bestaande kritische uitgaven, waarbij diegenen die enkel literair van belang zijn werden uitgesloten. De inleiding is telkens in het Engels, om de uitgave voor een ruimer publiek toegankelijk te maken.
Tussen 1959 en 1962 ging een groep wetenschappers van het Instituto per le scienze religiose in Bologna van start met de uitgave van de 'Conciliorum Oecumenicorum Decreta'. Dat was toen nauwelijks enkele dagen voor de opening van het Tweede Vaticaans Concilie door paus Johannes XXIII tijdens de speciale zitting van 1 oktober 1962. Hun uitgave bevatte de teksten van de decreten van de eerste zeven concilies, het vierde Concilie van Constantinopel, de vijf concilies van Lateranen, de twee concilies van Lyon en de concilies van Vienne, Kostanz, Bazel-Firenze, Trente en het Eerste Vaticaans Concilie (1870). In 1973 verscheen daarvan een derde editie, waarin een aantal antieke teksten gecorrigeerd werden en de decreten van het Tweede Vaticaans Concilie werden toegevoegd. Dit werk, dat al vanaf zijn publicatie veel lof ontving, werd in de jaren negentig opnieuw uitgegeven. Er volgden tevens vertalingen in het Italiaans, het Engels, het Duits, het Frans en het Koreaans.
Uitgever Brepols onderstreept dat sinds die tijd het onderzoek en de internationale debatten niet hebben stilgestaan. Zo is de nood gegroeid naar een nieuwe uitgave, die geleerden en studenten opnieuw de kans biedt toegang te hebben tot deze waardevolle en gezaghebbende teksten, uitgegeven op een geïntegreerde en kritische wijze. Brepols geeft toe dat het niet eenvoudig was om te bepalen welke decreten allemaal opgenomen worden. Extra troef voor deze uitgave is dat ze ook de teksten gebruikt van de decreten van de concilies van Trullanum, Nicea II, Constaninopel IV, Lyon II, Pisa en het Vijfde Concilie van Lateranen.
De vier volumes samen kosten 875 Euro. Bestellen kan via Brepols, Begijnhof 67 te 2300 Turnhout, 014-44.80.30 o of orders@brepols.net

Bron: www.kerknet.be/nieuws/index.html

Redactie: Vele vertalingen van teksten zijn te vinden in de database van deze site.

Publicatiedatum: 21 februari 2007
Laatst bewerkt: 5 december 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test