• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Woordenlijst bij de Catechismus van de Katholieke Kerk

{Deze woordenlijst is nog in opbouw gedurende de uitzendingen van Radio Maria over de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
. Deze lijst is een toevoeging van de redactie om het gebruik van de Catechismus te bevorderen. Deze toevoegingen, hoewel getrouw aan de kerkelijke leer, vormen geen onderdeel van de geautoriseerde, door de Apostolische Constitutie Fidei Depositum vastgestelde uitgave.

F

Geloof: zowel een geschenk van God als een menselijke daad waarmee de gelovige persoonlijke trouw betuigt aan God, die hem uitnodigt om te reageren, en uit vrije wil instemt met de hele waarheid die God heeft geopenbaard. Het is deze openbaring van God die de Kerk ons voorhoud voor ons geloof, en die we belijden in de geloofsbelijdenis, vieren in de sacramenten, beleven door juist gedrag dat het tweevoudige gebod van naastenliefde vervult (zoals verwoord in de tien geboden), en beantwoorden in ons gelovig gebed. Geloof is zowel een theologische deugd door God gegeven als genade, als een verplichting die voortvloeit uit het eerste gebod van God.

Publicatiedatum: 5 september 2023
Laatst bewerkt: 5 december 2023


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test