• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Hoe een volledige aflaat te verkrijgen tijdens de Goede Week 2023

Een volledige aflaat is een genade die de Katholieke Kerk verleent door de verdiensten van Jezus Christus, Maria en alle heiligen om de tijdelijke straf als gevolg van de zonde weg te nemen.

De aflaat geldt voor reeds vergeven zonden. Een volledige aflaat reinigt de ziel alsof de persoon net gedoopt is.

Een volledige aflaat kan tijdens de Goede Week worden verkregen voor de gelovige zelf of voor een overledene als een van de volgende door de Kerk vastgestelde verrichtingen wordt uitgevoerd.

Witte Donderdag – 6 april 2023

 1. Als u tijdens de plechtige uitstelling van het Heilig Sacrament (meestal op een zijaltaar), die volgt op de Mis voor de Eucharistie (ter gedachtenis van de instelling van de Eucharistie op Witte Donderdag), de eucharistische hymne “Tantum Ergo” reciteert of zingt.
 2. Als u het in een monstrans plechtig uitgestalde Heilig Sacrament gedurende een half uur aanbidt.

Goede Vrijdag – 7 april 2023

 1. Als u het kruis eer betoont in de plechtige viering van het Lijden van de Heer op Goede Vrijdag.
 2. Als u vol toewijding deelneemt aan het bidden van de kruiswegstaties.

Stille Zaterdag – 8 april 2023

 1. Als twee of meer mensen de heilige rozenkrans bidden.
 2. Als u ‘s nachts de viering van de Paaswake bijwoont en uw doopbeloften hernieuwt, wat deel uitmaakt van de liturgie van die mis.

Voorwaarden in alle gevallen:

Om de volledige aflaat te verkrijgen moet, naast het verrichten van de hierboven genoemde specifieke werken, aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 1. Onthechting van alle zonden, ook de dagelijkse.
 2. Sacramentele biecht, heilige communie en gebed voor de intenties van de paus. Aan deze drie voorwaarden kan enkele dagen voor of na het verrichten van de werken ter verkrijging van de aflaat worden voldaan, maar het is wenselijk dat de communie en het gebed plaatsvinden op dezelfde dag dat het werk wordt voltooid.

Een enkele sacramentele biecht is voldoende voor meerdere volledige aflaten, maar frequente sacramentele biecht wordt aangemoedigd om de genade van diepere bekering en zuiverheid van hart te verkrijgen.

Voor elke volledige aflaat die wordt verlangd, zijn echter wel een afzonderlijk ter communie gaan en een afzonderlijk gebed voor de intenties van de Heilige Vader vereist.

Het gebed voor de intenties van de Heilige Vader wordt overgelaten aan de keuze van het individu, maar een Onze Vader en Weesgegroet worden voorgesteld.

Publicatiedatum: 3 april 2023
Laatst bewerkt: 5 december 2023


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test