• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vaticaan herdenkt 400 jaar Galilei

BRUSSEL (KerkNet/Sir/Zenit) – In Rome stelden mgr. Gianfranco Ravasi, president van de Pauselijke Raad voor de Cultuur, en de jezuïet José Gabriel Funés, laatstgenoemde de directeur van de Vaticaanse sterrenwacht, de Vaticaanse initiatieven voor het Jaar van de Sterrenkunde voor aan de pers. Bedoeling is het engagement van de Kerk voor de vooruitgang van de wetenschap te onderstrepen. Mgr. Ravasi wees op de nauwe band tussen de bezinning over de sterrenhemel en godsdienst. “In zowat alle culturen en beschavingen hebben de sterrenwaarnemingen een diep godsdienstig karakter. Mensen zochten doorheen de eeuwen in de bewegingen van de planeten en de geordende rotatie van de hemel een antwoord op hun diepste vragen.” Hij beklemtoonde dat de astronomie ook in de geschiedenis van de katholieke Kerk een belangrijke rol speelde.

Tijdens dit Jaar van de Sterrenkunde wordt herdacht dat Galileo Galilei 400 jaar geleden de eerste astronomische ontdekkingen deed met een telescoop. Mgr. Ravasi kondigde aan dat het Vaticaan weldra een boek publiceert over de zaak-Galilei, die nog tot eind vorige eeuw moest wachten op eerherstel van de Kerk. “Vandaag zien wij in hem eindelijk een gelovige, die probeerde de resultaten van zijn waarnemingen met de inhoud van het christelijke geloof te verzoenen.” Tijdens de persconferentie werd eraan herinnerd dat de sterrenwacht van het Vaticaan een van de oudste ter wereld is. “De Pauselijke Academie van Wetenschappen werd al gesticht in 1603. Zij is de oudste nog bestaande academie ter wereld en Galileï was er ooit zelf lid van.”

Publicatiedatum: 29 januari 2009
Laatst bewerkt: 15 maart 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test