• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Kardinaal Arinze legt uit waarom Belgische bisschoppen paren van hetzelfde geslacht niet kunnen zegenen

(EWTN.lc) - De heeft een berisping uitgelokt van kardinaal Francis Arinze, het voormalige hoofd van het bureau voor liturgie van het Vaticaan.

De kardinaal zei dat de Belgische bisschoppen een onjuiste en pastoraal ondeugdelijke aanpak hebben gekozen.

“Mensen hebben niet de macht om de orde te veranderen die door God de Schepper is ingesteld,” zei kardinaal Arinze in een boodschap van 24 september die was opgenomen in de nieuwsbrief per email van Vaticaan-journalist Robert Moynihan.

“Zelfs als het doel is om pastoraal behulpzaam te zijn voor homoseksuele paren, is dit een fout van de kant van de bisschoppen,” zei kardinaal Arinze.

De in Nigeria geboren kardinaal, nu 89 jaar oud, was van 2002 tot 2008 prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst. Zelfs als gepensioneerde heeft de kardinaal gereageerd op het openlijke verzet van de Belgische katholieke bisschoppen tegen het Vaticaan en de katholieke leer.

Op 20 september kondigden de Belgische bisschoppen de invoering aan van ceremonies voor zegen over paren van hetzelfde geslacht in hun bisdommen. De bisschoppen van Vlaanderen publiceerden ook een liturgie voor de viering van homoseksuele verbintenissen voor de Vlaamssprekende delen van het tweetalige land.

Kardinaal Arinze bekritiseerde de verklaring van de bisschoppen onder verwijzing naar de titel ervan “Pastoraal dicht bij homoseksuele personen staan: voor een gastvrije Kerk die niemand uitsluit”.

De kardinaal zei dat hun aanpak niet pastoraal is en de katholieke leer negeert.

“De Heilige Schrift stelt homoseksuele handelingen voor als daden van ernstige verdorvenheid”, zei hij, en voegde eraan toe dat de kerkelijke traditie, zoals weergegeven in de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
, “altijd heeft verklaard dat homoseksuele handelingen intrinsiek ongeordend zijn.”

“Hoewel personen met homoseksuele neigingen moeten worden gerespecteerd en niet ten onrechte mogen worden gediscrimineerd, zijn zij, net als iedere christen en ieder mens, geroepen tot kuisheid”, aldus kardinaal Arinze. Hij citeerde de woorden van Christus in Mattheüs: “U moet dus volmaakt zijn, zoals uw hemelse Vader volmaakt is.” (Mt. 5, 8)

Ook haalde hij de leer van de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
aan dat homoseksuele personen “geroepen zijn tot kuisheid“.

“Door de deugden van zelfbeheersing die hen innerlijke vrijheid leren, soms door de steun van belangeloze vriendschap, door gebed en sacramentele genade, kunnen en moeten zij geleidelijk en vastberaden de christelijke volmaaktheid benaderen”, aldus de Catechismus, zoals geciteerd door kardinaal Arinze.

De kardinaal verwees ook naar een recente verklaring van de Congregatie voor de Geloofsleer (CDF), de waakhond van de Katholieke Kerk met betrekking tot de geloofsleer, hoewel hij niet in detail trad.

Het CDF Congregatie voor de Geloofsleer
Commentaar op het Responsum ad dubium - omtrent de zegening van verbintenissen van personen van hetzelfde geslacht
(15 maart 2021)
. De congregatie zei dat de Kerk niet de bevoegdheid heeft om relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht te zegenen. De Congregatie voor de Geloofsleer
Commentaar op het Responsum ad dubium - omtrent de zegening van verbintenissen van personen van hetzelfde geslacht
(15 maart 2021)
werd uitgegeven met goedkeuring van paus Franciscus.

De Congregatie voor de Geloofsleer
Commentaar op het Responsum ad dubium - omtrent de zegening van verbintenissen van personen van hetzelfde geslacht
(15 maart 2021)
maakte duidelijk dat zegeningen kunnen worden gegeven “aan individuele personen met homoseksuele neigingen, die de wil tonen om te leven in trouw aan de geopenbaarde plannen van God zoals weergegeven door de kerkelijke leer.”

“(D)e Kerk herinnert eraan dat God zelf nooit ophoudt elk van zijn pelgrimskinderen in deze wereld te zegenen, want voor Hem “zijn wij belangrijker voor God dan alle zonden die wij kunnen begaan”,” aldus de congregatie. “Maar hij zegent de zonde niet en kan dat ook niet: hij zegent de zondige mens, zodat deze erkent dat hij deel uitmaakt van zijn plan van liefde en zich door hem laat veranderen. Hij neemt ons in feite ‘zoals we zijn, maar laat ons nooit zoals we zijn’.”

De Congregatie voor de Geloofsleer
Commentaar op het Responsum ad dubium - omtrent de zegening van verbintenissen van personen van hetzelfde geslacht
(15 maart 2021)
kwam midden in een poging van de kerk in Duitsland om de inzegening van verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht te bevorderen. De verklaring leidde tot protesten en openlijk verzet in de Duitstalige katholieke wereld. Ook Duitse priesters en pastoraal werkers daagden openlijk het Vaticaan uit en voerden inzegeningsceremonies uit voor paren van hetzelfde geslacht.

In de VS zijn LGBT-voorstanders actief die geloven dat de katholieke leer kan en moet veranderen.

In 2015 riepen de Amerikaanse dissidente katholieke groepen Dignity USA en New Ways Ministry op tot het binnen de kerk als huwelijken inzegenen van verbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht.

Zie ook: Kard. Eijk -

Publicatiedatum: 27 september 2022
Laatst bewerkt: 29 november 2022


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test