• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Consistorie over al van kracht zijnde Apostolische Constitutie

(redactie) - Nadat zaterdag 27 augustus 19 nieuwe kardinalen gecreëerd werden door Paus Franciscus (wegens ziekte volgt later de creatie van de twintigste) en de onderbreking van de zondag, waarbij de Paus naar Aquila pelgrimeerde, werd maandag en dinsdag het feitelijke consistorie van alle kardinalen gehouden in de Synodehal en aanpalende zalen.

De besprekingen waren enigszins identiek aan die van een bisschoppensynode, waarbij veel in taalgroepen uiteen werd gegaan en weinig plenaire behandeld. Het onderwerp was vooral de verdere uitwerking van de Apostolische Constitutie Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Praedicate Evangelium
Het Evangelie verkondigen - Over de Romeinse Curie en haar dienst aan de Kerk in de wereld
(19 maart 2022)
, dat vooral voor de Curiekardinalen van belang is en minder voor die kardinalen die bisdommen leiden en in de periferie zijn.

Inmiddels wordt ook duidelijk dat in dit model van 'synodaliteit' om alle kardinalen bij elkaar te brengen de spreektijd beperkt was en van te voren schriftelijk aangevraagd moest worden, waardoor het naar elkaar luisteren en gedachten uitwisselen tot een minimum beperkt was. Tijdens het laatste en tot nu toe enige consistorie van deze aard onder het huidige pontificaat, toen voorafgaand aan de Bisschoppensynode over het gezin in 2014, was er nog wel meer gelegenheid tot interventies in de plenaire zittingen. 

Kardinaal Zen

Grote afwezige in het consistorie was o.a. Kardinaal Zen, die door de Chinese overheid in de gevangenis vastgehouden wordt. Kard. Müller sprak zich er tegenover de krant "Il Messaggero" afgelopen donderdag over uit, "dat niemand tijdens het Consistorie over de zeer ernstige problemen waarin onze broeder Zen zich bevindt zich uitgesproken heeft. Noch door de deken van het Kardinalencollege, noch door de Kardinaal-staatssecretaris Parolin, noch door de Paus. Er is geen solidariteitsverklaring uitgegeven, geen gebedsintentie voor hem opgenomen. Hij gaat er vanuit dat er politieke redenen zijn, waarom deze initiatieven niet genomen zijn. "We kunnen de belangen van de Heilige Stoel of Vaticaanstad niet ondergeschikt maken aan de kerkelijke dimensie en de waarheid." Kard. Müller hoopt echter dat Kard. Zen niet "in de steek gelaten" wordt.

Zelf kon hij het punt niet naar voren brengen, omdat hem geen spreektijd gegund werd, wegens gebrek aan tijd. Kard. Müller: "Er was enige uitwisseling, maar alleen tussen enkelen. Helaas waren we niet in staat iets anders te doen omdat we gebonden waren aan werk-/taalgroepen en bleef er niet veel tijd over. En misschien was men te druk bezig vol te spreken over de Apostolische Constitutie, dat al van kracht is en niet meer te wijzigen, een tekst ook die nooit is voorgelegd aan het College van Kardinalen voor hun inbreng. Ik zeg dit ironisch, maar met een hint naar bitterheid. Het was alsof we behandeld werden als eerstejaars studenten, alsof we geïndoctrineerd moesten worden, maar ik wil er geen controverse over laten ontstaan."

Bespreking Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Praedicate Evangelium
Het Evangelie verkondigen - Over de Romeinse Curie en haar dienst aan de Kerk in de wereld
(19 maart 2022)

Als één van de belangrijkste onderwerpen die besproken werd tijdens het Consistorie is de Apostolische Constitutie Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Praedicate Evangelium
Het Evangelie verkondigen - Over de Romeinse Curie en haar dienst aan de Kerk in de wereld
(19 maart 2022)
. De Kardinalen kregen een tekst onder ogen van mgr. Marco Mellino, secretaris van de Raad van Kardinalen, de groep Kardinalen diemet de Paus de Constitutie ontworpen heeft. De tekst was 9 mei al gepubliceerd in de L'Osservatore Romano en opnieuw 9 augustus j.l.

Juist de rol van de leken zoals beschreven in de nieuwe constitutie roept veel discussie op. In de tekst van mgr. Mellino wordt zonder verborgen termen gesproken dat het Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
, vooral in Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
en Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
geïnterpreteerd moeten worden volgens de nieuwe regels "volgens welke de taak om te besturen niet meegegeven is in de Wijding, maar eigenlijk door de kerkrechtelijke regelingen rond een bureau", en daarom ook toekomt aan de gewoon gedoopte personen. Ook nu kardinaal Gianfranco Ghirlanda, de belangrijkste canonist van Paus Franciscus en waarschijnlijk de werkelijke schrijver van deze gehele hervorming, zei bij de publicatie van Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Praedicate Evangelium
Het Evangelie verkondigen - Over de Romeinse Curie en haar dienst aan de Kerk in de wereld
(19 maart 2022)
: "Wanneer de prefect en de secretaris van een dicasterie bisschoppen zijn, moet dit niet leiden tot de misvatting dat hun autoriteit voortkomt uit de hiërarchische rang die gekregen hebben, alsof zij zouden handelen net een autoriteit vanuit hun zelf en niet uit de plaatsvervangende macht die hen door de paus is gegeven. Deze plaatsvervangende macht om een bureau te leiden is dezelfde ontvangen door een bisschop, een priester, een godgewijde man of vrouw of een leek."

Schriftelijke bijdragen

Enkele Kardinalen hebben inmiddels hun voorbereidde bijdragen, die ze niet tijdens het Consistorie niet naar voren konden brengen, gepubliceerd. Daaronder die van Kard. Müller en Brandmüller. Kard. Ouet had eerder al in L'Osservatore Romano al enige opmerkingen gemaakt over Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Praedicate Evangelium
Het Evangelie verkondigen - Over de Romeinse Curie en haar dienst aan de Kerk in de wereld
(19 maart 2022)
. Alsmede een samenvatting van de bijdrage van Kard. Kasper. Binnenkort volgen daarvan de vertalingen.

Bron: cathcon.blogspot.com, lifesitenews.com, kath.net

Publicatiedatum: 2 september 2022
Laatst bewerkt: 29 november 2022


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test