• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus: dialoog met bisschoppenconferenties over praktijk van lekenbedieningen

(rkliturgie.nl) - Paus Franciscus wil in de komende maanden op een nog nader te bepalen wijze een dialoog op gang brengen met de bisschoppenconferenties over de ervaringen met de lekenbedieningen die de Kerk de laatste halve eeuw heeft opgedaan. Daarbij gaat het om de bedieningen door aanstelling van lectoren, acolieten en heel recent ook van catechisten, alsook om buitengewone en feitelijk bestaande bedieningen.

Dat schrijft paus Franciscus in een boodschap die gedateerd is op 15 augustus 2022 en die op 24 augustus door het Vaticaan werd gepubliceerd. Het schrijven is gericht aan de bisschoppen, priesters en diakens, aan de godgewijde personen en de lekengelovigen bij gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de Apostolisch Brief Motu Proprio ‘H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Ministeria quaedam
Ordening met betrekking tot de eerste tonsuur, de lagere wijdingen en het subdiaconaat in de Latijnse Kerk wordt vernieuwd
(15 augustus 1972)
’ van de heilige Paulus VI. Deze paus stelde in 1972 de bediening van lector en acoliet open ook voor mannelijke personen die niet worden opgeleid voor het gewijde ambt in de kerk, en wel als een blijvende aanstelling.

De Nederlandse bisschoppen bepaalden dat deze aanstellingen niet verleend zouden worden, voordat de leeftijd van twintig jaar was bereikt, en dat deze aanstellingen bij voorkeur gegeven zouden worden aan degenen, die als leiders van zowel lectoren- als acolietencolleges waren of werden aangesteld. [Nederlandse toepassingsbesluit
Decreet over de aanstelling tot lector en acoliet
(31 januari 1989)
.

Paus Franciscus bepaalde in zijn Motu Proprio ‘Paus Franciscus - Motu Proprio
Spiritus Domini
De Geest van de Heer - over aanpassing van Canon 230 § 1 waardoor aanstelling van vrouwen tot lector en acoliet toegestaan wordt
(10 januari 2021)
’ van 10 januari 2021, dat voortaan ook personen van het vrouwelijke geslacht tot de aanstelling van de bediening van lector en acoliet konden worden toegelaten. Bovendien stelde hij met zijn Motu Proprio ‘Paus Franciscus - Motu Proprio
Antiquum ministerium
Waarmee de dienst van catechist ingesteld wordt
(10 mei 2021)
’ van 10 mei 2021 de bediening van catechist in.

Paus Franciscus acht het nu gewenst om te komen tot een bespreking van wat er op deze domeinen tot nu toe is gebeurd in de gebieden die ressorteren onder de betreffende bisschoppenconferenties.

De Nederlandse vertaling van Romeinse documenten tot augustus 2022 over de bedieningen van lector, acoliet en catechist is te vinden in Liturgische Documentatie dl. 16 en in het binnenkort te verschijnen deel 17.

Zie ook het Thema: Lector en acoliet

Publicatiedatum: 25 augustus 2022
Laatst bewerkt: 29 november 2022


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test