• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus voorkomt dat lokale Bisschop zelf een vereniging van gelovigen kan toestaan

(Redactie - update) - Volgens een Dicasterie voor de Religieuzen en Seculiere Instituten
Rescriptum ex Audientia Ss.mi: over oprichting lokale openbare verenigingen van gelovigen
(15 juni 2022)
dat vandaag (15 juni) in de Bolletino , de persverklaringen van het Vaticaan, is gepubliceerd, heeft paus Franciscus tijdens een audiëntie op 7 februari van dit jaar met Kardinaal Braz de Aviz en mgr. José Rodríguez Carballo, O.F.M., de kardinaal prefect en secretaris aartsbisschop van het Dicasterie voor de Instituten van het Gewijde Leven en de Sociëteiten van het Apostolisch Leven, een bepaling goedgekeurd die in feite het Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
wijzigt - zonder het expliciet te vermelden - betreffende het recht van de diocesane bisschop om een "openbare vereniging van gelovigen" op te richten die uiteindelijk een instituut van Godgewijd leven of een sociëteit van apostolisch leven kan worden (d.w.z. in de volksmond een religieuze gemeenschap of een orde van priesters).

Vaticannews.va schrijft er vervolgens nog bij: "Het Dicasterie voor de Religieuzen en Seculiere Instituten
Rescriptum ex Audientia Ss.mi: over oprichting lokale openbare verenigingen van gelovigen
(15 juni 2022)
, dat vandaag 15 juni in werking treedt met de publicatie in L'Osservatore Romano, maakt deel uit van de door Franciscus gepropageerde synodaliteit, die een nauwere samenwerking beoogt tussen de diensten van de Heilige Stoel en de diocesane bisschoppen in een "wederzijds luisteren", zoals de paus onderstreepte in zijn toespraak tot de plenaire vergadering van de Congregatie voor Instituten van Gewijd Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven, op 11 december vorig jaar. [[[8647|+1.08]]] Luisteren en samenwerken die tot uitdrukking komen in een proces van onderscheiding en begeleiding met bijzondere aandacht voor recente stichtingen en nieuwe vormen van gewijd leven, zoals gesteld in het Wetboek van Canoniek Recht Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
."

Tot op heden werd de regel omtrent oprichting van een "openbare of publieke verenigingen van gelovigen" gegeven in Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
:

"§ 1 De overheid bevoegd tot het oprichten van publieke verenigingen is:

  1. voor universele en internationale verenigingen de Heilige Stoel;
  2. voor nationale verenigingen, die namelijk krachtens hun oprichting zelf ertoe bestemd worden hun activiteit in de gehele natie uit te oefenen, de bisschoppenconferentie in haar gebied;
  3. voor diocesane verenigingen de diocesane Bisschop in zijn eigen gebied, maar niet de diocesane Administrator, met uitzondering evenwel van die verenigingen waarvan het recht tot oprichting krachtens een apostolisch privilege aan anderen voorbehouden is.

§ 2 Voor de geldige oprichting van een vereniging of van een afdeling van een vereniging in een bisdom, ook al geschiedt deze krachtens een apostolisch privilege, is de schriftelijke toestemming van de diocesane Bisschop vereist; de toestemming evenwel welke door de diocesane Bisschop verleend is voor de oprichting van een huis van een religieus instituut, geldt ook voor de oprichting in dat huis of in een daaraan verbonden kerk van een vereniging welke aan dat instituut eigen is.."

En:

Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
. "Een publieke vereniging en eveneens een confederatie van publieke verenigingen worden door het decreet zelf waarbij zij door de volgens Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
bevoegde kerkelijke overheid opgericht worden, rechtspersoon en ontvangen, in zover vereist wordt, de zending om de doelstellingen die zij zich in naam van de Kerk voorstellen, te verwezenlijken.".

De nieuwe formulering die specifiek door de paus is goedgekeurd, luidt als volgt:

"De diocesane bisschop moet, alvorens - bij decreet - een openbare vereniging van gelovigen op te richten met de bedoeling een Instituut van Gewijd Leven of een Sociëteit van Apostolisch Leven van diocesaan recht te worden, de schriftelijke toestemming van het Dicasterie voor de Instituten van het Gewijde Leven en de Sociëteiten van het Apostolisch Leven verkrijgen." Dicasterie voor de Religieuzen en Seculiere Instituten, Rescriptum ex Audientia Ss.mi: over oprichting lokale openbare verenigingen van gelovigen (15 juni 2022)

Ook wijst 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
op de onafhankelijke taak van de Bisschop in zijn eigen diocees:

"...Aan hen is tenvolle het herderlijke ambt of de gewone en dagelijkse zorg voor hun kudde toevertrouwd, en men mag niet beschouwen als louter plaatsvervanger van de Pausen, want zij bezitten een macht die hun eigen is en zij worden naar volle waarheid de overheid genoemd van het volk, dat zij besturen..."

Bronnen: vaticannews.va / rorate-caeli.blogspot.com

Zie ook: Thema "Kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen"

Publicatiedatum: 15 juni 2022
Laatst bewerkt: 20 juni 2022


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test