• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Raad van Kardinalen bespreekt Oekraïne en de impact van de oorlog

Op 25 april 2022 begon, in aanwezigheid van de Heilige Vader, de 41e zitting van de Raad van Kardinalen, de eerste sinds de publicatie van het Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Praedicate Evangelium
Het Evangelie verkondigen - Over de Romeinse Curie en haar dienst aan de Kerk in de wereld
(19 maart 2022)
. Aanwezig op de bijeenkomst waren zijne eminenties, de kardinalen Giuseppe Bertello, Oscar A. Rodriguez Maradiaga, S.D.B, Reinhard Marx, Sean Patrick O'Malley, O.F.M. Cap., Osvald Gracias, Fridolin Ambongo Besungu, O.F.M. Cap., samen met de secretaris van de Raad, Z.Exc. Mons. Marco Mellino. Kardinaal Pietro Parolin was afwezig wegens institutionele verplichtingen in Mexico.

Na het gebed begroette kardinaal Oscar Maradiaga, coördinator van de Raad, de Heilige Vader en de leden.

Vervolgens stond hij stil bij de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende sociaal-politieke, kerkelijke en oecumenische situatie. De Heilige Vader bracht verslag uit over de verschillende initiatieven die door hem, de Staatssecretaris en het Staatssecretariaat zijn genomen om naar vrede te streven. Daarna volgde een moment van bezinning door de leden die de Heilige Vader steunden en aanmoedigden in zijn onvermoeibare pogingen om het huidige conflict op te lossen.

Daarna gaf iedere kardinaal een uiteenzetting over de sociaal-politieke en kerkelijke situatie van zijn continent van herkomst, waarbij onderwerpen als vrede, gezondheid, armoede, fragiele politieke situaties en pastorale problemen van de plaatselijke kerken aan de orde kwamen.

In de ochtendzitting van dinsdag 26 april heeft de Raad gesproken over klimaatverandering en de bijeenkomst 'COP27' die in november 2022 in Egypte zal worden gehouden.

Rond de vraag "Kunnen wij als Kerk, samen met andere belijdenissen en religies, een stem geven aan deze zorgen?", heeft Fridolin Ambongo Kard. Besungu een analyse gegeven over de situatie in de wereld en de behoeften en verwachtingen rond COP26 Glasgow, met speciale aandacht voor de bezorgdheid van arme landen in Azië, Latijns-Amerika, Afrika en Oceanië.

Tijdens de namiddagzitting van de 26e zette de Raad zijn in februari begonnen studie voort over het thema van de vrouw in de Kerk, met een verslag vanuit pastoraal perspectief van zuster Laura Vicuña, een inheemse vrouw uit Amazonia (Brazilië) die behoort tot een Congregatie van de Franciscaanse Familie. Dit werd gevolgd door een debat tussen de leden van de Raad en de rapporteur.

De zitting van woensdag 27 april werd voortgezet met een beschouwing over het thema van de diplomatieke dienst van de Heilige Stoel, de rol en de activiteiten van de apostolische nuntiussen. Dit werd geïntroduceerd door Osvaldo Kard. Gracias en gevolgd door een debat tussen de deelnemers.

Het laatste onderwerp dat aan de orde kwam, waren de aanwijzingen voor de tenuitvoerlegging van de Apostolische Constitutie Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Praedicate Evangelium
Het Evangelie verkondigen - Over de Romeinse Curie en haar dienst aan de Kerk in de wereld
(19 maart 2022)
aangaande de Romeinse Curie, waarbij een mogelijk proces van acties ter begeleiding van de tenuitvoerlegging van de nieuwe wetgeving werd voorgesteld, met inbegrip van een evaluatie van de ondernomen stappen en de uitdagingen van de verdere stappen.

De bijeenkomst werd gisteren afgesloten met het Regina Coeli gebed; de volgende bijeenkomst is gepland voor juni van dit jaar.

Bron: VIS

Publicatiedatum: 28 april 2022
Laatst bewerkt: 29 april 2022


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test