• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Franciscus over Sint-Jozef en de gemeenschap van de heiligen

Wat betekent “de gemeenschap van de heiligen”? Hierop geeft paus Franciscus een antwoord in zijn Paus Franciscus - Audiëntie
H. Jozef 10. - De Heilige Jozef en de gemeenschap van de heiligen
Catechesereeks over de H. Jozef - Aula Paulus VI
(2 februari 2022)
. Hij benadrukt dat het geen magie is wanneer men aan de heiligen vraagt voor ons te bidden. “We moeten ons in doorslaggevende momenten van ons leven met vertrouwen tot hen keren. De devotie tot de heiligen is geen magie, geen bijgeloof. Het is gewoon spreken met een broeder, een zuster die bij God is, die een rechtvaardig leven geleid heeft, een heilig leven, een voorbeeldig leven, en nu bij God is. En ik spreek tot die broeder, die zuster en vraag zijn of haar voorspraak voor mijn noden.”

Paus Pius XII spreekt in zijn Encycliek Paus Pius XII - Encycliek
Mystici Corporis Christi
Over het mystieke lichaam van Christus en over de vereniging die wij daarin bezitten met Christus
(29 juni 1943)
ook over hen die de Kerk verlaten, haar aanvallen of afvallen: Paus Pius XII - Encycliek
Mystici Corporis Christi
Over het mystieke lichaam van Christus en over de vereniging die wij daarin bezitten met Christus
(29 juni 1943)
, waar Paus Franciscus in Paus Franciscus - Audiëntie
H. Jozef 10. - De Heilige Jozef en de gemeenschap van de heiligen
Catechesereeks over de H. Jozef - Aula Paulus VI
(2 februari 2022)
er anders over schijnt te spreken.

St. Thomas van Aquino spreekt in zijn H. Thomas van Aquino
Summa Theologiae ()
in Pars III, Questio 8, a. 3 ook over deze kwestie (hier in de vertaling uit 1933 van de Nederlandse Dominicanen):

Het verschil tusschen het natuurlijk lichaam van den mensch en het mystieke lichaam der Kerk ligt hierin, dat alle ledematen van het natuurlijke lichaam tegelijk bestaan, maar de ledematen van het mystieke lichaam niet, noch wat het natuurlijk bestaan betreft, omdat het lichaam der Kerk wordt gevormd door menschen, die er waren vanaf het begin der wereld tot aan haar einde; noch wat het in genade zijn betreft, omdat van hen, die in denzelfden tijd leven, sommigen de genade missen, maar haar later zullen hebben, terwijl anderen haar reeds bezitten. Zoo worden de leden van het mystieke lichaam niet alleen genomen naar wat zij daadwerkelijk zijn, maar ook naar wat zij kunnen zijn. Sommige dingen echter kunnen iets zijn, waartoe zij nooit daadwerkelijk worden gebracht, maar er zijn anderen, die er soms werkelijk toe gebracht worden tot dezen drievoudigen graad:

 • tot den eersten door het geloof,
 • tot den tweeden door de liefde,
 • tot den derden door het genieten in het vaderland.

Als wij dus in het algemeen spreken volgens alle tijdperken der wereld, moeten wij zeggen, dat Christus het Hoofd van alle menschen is, maar naar verschillenden graad.

 • Op de eerste en voornaamste plaats is Hij het Hoofd van degenen, die daadwerkelijk met Hem vereenigd zijn door de glorie.
 • Op de tweede plaats met hen, die daadwerkelijk met Hem vereenigd worden door de liefde.
 • Op de derde plaats van hen, die daadwerkelijk met Hem vereenigd worden door het geloof.
 • Op de vierde plaats van hen, die alleen het vermogen hebben met Hem vereenigd te worden dat nu nog wel niet tot daadwerkelijkheid is gebracht, maar volgens de goddelijke voorbestemming daartoe zal gebracht worden.
 • en vijfde van degenen, die het vermogen hebben met Hem vereenigd te worden, dat echter nooit tot daadwerkelijkheid zal worden gebracht, zooals de menschen, die nu op aarde leven, maar niet voorbestemd zijn. Als dezen echter de aarde verlaten, houden zij geheel en al op ledematen van Christus te zijn, omdat het dan ook niet meer mogelijk is, dat zij met Christus vereenigd worden.

 

Zie de Nederlandstalige vertaling van de gehele catechese: Paus Franciscus - Audiëntie
H. Jozef 10. - De Heilige Jozef en de gemeenschap van de heiligen
Catechesereeks over de H. Jozef - Aula Paulus VI
(2 februari 2022)

Publicatiedatum: 4 februari 2022
Laatst bewerkt: 8 februari 2022


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test