• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Meer centralisatie en nieuwe barmhartigheid rond de traditionele liturgie

(ecclesiadei.nl) - Zaterdag 18 december, in de traditionele Liturgie Quartertemperzaterdag, werd door het Vaticaan het Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Responsa ad dubia over enkele regelingen volgens het Motu Proprio Traditionis Custodes
(4 december 2021)
gepubliceerd over enige regelingen volgens het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Traditionis Custodes
Hoeders van de traditie - Over het gebruik van de Romeinse liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(16 juli 2021)
van 16 juli j.l. de ondertekening is gesteld op 4 december j.l. (58 jaar ná de promulgatie van het liturgieconstitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
) en volgt op een audiëntie die op 18 november 2021 (in de traditionele liturgie het Wijdingsfeest van de basilieken van St.Pieter en van St. Paulus-buiten-de-Muren te Rome) heeft plaats gevonden van de prefect en de secretaris van de Liturgiecongregatie Aartsbisschop Roche resp. Viola bij Paus Franciscus.

Deze Responsae zijn overigens slechts globaal voor akkoord verklaard door Paus Franciscus en niet in een “specifieke vorm”. Ook wordt uit het document niet duidelijk wie de vragen gesteld heeft, zoals destijds wel de Carlo Kardinaal Caffarra
5 Dubia over Amoris Laetitia
(12 september 2016)
over Amoris Laetitia (en waar overigens nog steeds geen antwoord gegeven is) of de Joseph Kard. Zen
“Dubia” of the Cardinal on the Pastoral Guidelines of the Holy See concerning the civil registration of the clergy in China (8 juli 2019)
over de vereiste van registratie van priesters bij de Chinese overheid. 

Overigens, op die dag was er ook een stroomstoring in het Vaticaan. Nu blijkt ook op 16 december pas de Latijnse versie van het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Traditionis Custodes
Hoeders van de traditie - Over het gebruik van de Romeinse liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(16 juli 2021)
gepubliceerd te zijn (voorheen alleen een Italiaanse, Duitse, Engelse en Spaanse versie).

Het Motu Prorpio Paus Franciscus - Motu Proprio
Traditionis Custodes
Hoeders van de traditie - Over het gebruik van de Romeinse liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(16 juli 2021)
wijst de lokale bisschoppen aan om zaken rond, wat Paua Benedictus XVI in 2007 in zijn Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
“Buitengewone Vorm van de Romeinse Ritus” genoemd heeft, te regelen. Deze ‘decentralisatie’ is gestoeld op afstemmingen met Rome en in een aantal gevallen de feitelijke goedkeuring vanuit Rome.

Twee voorbeelden. De bisschop wordt door Paus Franciscus - Motu Proprio
Traditionis Custodes
Hoeders van de traditie - Over het gebruik van de Romeinse liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(16 juli 2021)
opgedragen een andere kerk dan de parochiekerk aan te wijzen waar de traditionele liturgie gevierd mag worden. Als er geen andere kerk beschikbaar is dan alleen de parochiekerk moet de bisschop toestemming geven om dan toch in de parochiekerk te mogen vieren. Overigens zonder dat deze viering in het vieringenrooster van die parochie mag worden genoemd: 
Tweede voorbeeld: nieuw gewijde priesters moeten toestemming vragen aan de bisschop om de traditionele liturgie te mogen vieren en volgens Paus Franciscus - Motu Proprio
Traditionis Custodes
Hoeders van de traditie - Over het gebruik van de Romeinse liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(16 juli 2021)
moet de bisschop daarover overleg voeren met de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten. In de Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Responsa ad dubia over enkele regelingen volgens het Motu Proprio Traditionis Custodes
(4 december 2021)
wordt nu aangegeven dat de Congregatie “goedkeuring” moet geven.

In de Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Responsa ad dubia over enkele regelingen volgens het Motu Proprio Traditionis Custodes
(4 december 2021)
wordt de eis gesteld dat de lezingen in de landstaal worden gelezen “volgens de recentste door de bisschoppenconferentie goedgekeurde vertalingen van de lectionaria”. Tot de kern van het gebed van de priester behoord het dat hij de lezingen leest en bidt in het Latijn. De praktijk in veel traditionele HH. Missen is het al dat vóóraf aan de homilie de lezingen al in de landstaal gelezen worden. Lezen vanuit de lectionaria van de nieuwe mis geeft het probleem dat op veel plekken verzen of soms hele pericopen dan niet beschikbaar zijn, omdat de nieuwe mis deze overslaan. Ook worden pericopen anders ingedeeld.

Een andere eis is dat er geen lectionaria in de landstaal gedrukt en uitgegeven mogen worden die de traditionele indeling volgen: een feitelijke herinvoering van de “index van verboden boeken”. Nu zouden dus lectionaria samengesteld worden op basis van vaak auteursrechterlijk beschermde teksten en er dus betaald moet worden aan de rechthebbenden, daar waar de teksten van de traditionele Mis vrij toegankelijk is.
Ook zijn voor de traditionele liturgie zelf al separate liturgische boeken nodig: zo wordt in een plechtige H. Mis de epistels gelezen door de subdiaken vanuit een apart lezingenboek en door d diaken vanuit het Evangeliarium.

Het Motu Proprio is in zijn essentie niet anders geworden door de Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Responsa ad dubia over enkele regelingen volgens het Motu Proprio Traditionis Custodes
(4 december 2021)
, omdat deze alleen een verklaring geeft, maar geen liturgische ‘wet’ in eigenlijke zin is.

https://catholicheritage.blogspot.com/2011/06/interpolations-in-traditional-catholic.html

Publicatiedatum: 27 december 2021
Laatst bewerkt: 31 januari 2022


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test