• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ritueel voor de formele aanstelling van catecheten

(kerknet.be) - De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten heeft in opdracht van paus Franciscus een brief bezorgd aan alle bisschoppenconferenties wereldwijd met de nieuwe richtlijnen om de rol van leken - vrouwen en mannen - in de verkondiging en de pastorale zorg van de Kerk te versterken. De paus publiceerde op 11 mei van dit jaar al een motu propriu Paus Franciscus - Motu Proprio
Antiquum ministerium
Waarmee de dienst van catechist ingesteld wordt
(10 mei 2021)
 ter zake waarin hij de rol van catecheet als een officiële taak voor leken (mannen en vrouwen) erkende. De brief van vandaag maandag introduceert nu zoals toen aangekondigd het Ritueel voor de formele aanstelling van de catecheet, waarmee de catecheten formeel hun zending krijgen en dat vanaf 1 januari 2022 kan worden gebruikt. Het ritueel kan plaatsvinden tijdens een Eucharistieviering of een woorddienst. Er worden ook lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament aangereikt die bij de viering kunnen worden gebruikt.

Deze dienst heeft een sterke roepingswaarde die de onderscheiding van de bisschop vereist. Paus Franciscus

De vandaag gepubliceerde brief van de congregatie onderstreept dat catecheten geroepen zijn om in de plaatselijke kerk medeverantwoordelijk te zijn voor de verkondiging en de overdracht van het geloof, en dat in samenwerking met de gewijde bedienaren en onder hun leiding. Tegelijk wordt veel ruimte gelaten voor de lokale kerken.

Omdat de lokale kerkelijke context heel divers kan zijn, krijgen de respectieve bisschoppenconferenties de taak om het profiel en de rol van catechisten te verduidelijken, hen een passende vorming aan te bieden en de verschillende gemeenschappen te helpen de betekenis van het lekenambt goed te begrijpen, zodat het niet zal worden verward met andere rollen in de Kerk. Globaal genomen, schrijft de congregatie, kunnen lekengelovigen op twee manieren catecheet (die catechese of geloofsonderricht geeft) of geloofsleraar zijn: Sommigen hebben de specifieke taak van catechese, anderen hebben de omvangrijkere taak om deel te nemen aan de verschillende vormen van apostolaat. Maar niet al diegenen die catecheet worden genoemd en een dienst van catechese of pastoraal verrichten, moeten formeel worden aangesteld.

Vrouwen en mannen die gedoopt zijn en bevestigd, die de communie hebben ontvangen en een in vrijheid opgestelde en ondertekende aanvraag hebben ingediend bij de diocesane bisschop kunnen worden toegelaten tot het ambt van catecheet. In een begeleidende brief benadrukt aartsbisschop Arthur Roche, de prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten, dat het nieuwe ritueel een extra gelegenheid biedt voor reflectie over de theologie van bedieningen om komen tot een organische visie op de onderscheiden ministeriële realiteiten.

Bron: VIS/Vaticannews.va

Publicatiedatum: 13 december 2021
Laatst bewerkt: 16 december 2021


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test