• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Chaldeeuwse patriarch Sako: abortus is Kaïn-achtige moord

Bagdad (Agenzia Fides) - De praktijk van abortus provocatus is een herhaling van wat er gebeurde in het verhaal van Kaïn, die de eerste "moord met voorbedachten rade" pleegde die in de Bijbel wordt verteld. En voor de Kerk "heeft alle menselijk leven, ook dat van ongeboren kinderen, zijn waardigheid en het recht om beschermd te worden." Dit schrijft de Chaldeeuwse patriarch Louis Raphaël Sako in een tekst die gepubliceerd is op de site van het Chaldeeuwse patriarchaat, waarin hij ook de paragraaf citeert uit de encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Evangelium Vitae
Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven
(25 maart 1995)
waarin paus Johannes Paulus II eraan herinnert dat bij de vrijwillige onderbreking van de zwangerschap "Hier wordt een menselijk wezen gedood, dat net pas het leven binnengaat, d.w.z. het absoluut onschuldigste wezen dat men zich kan voorstellen. Op geen enkele wijze zou men dit menselijk wezen ooit kunnen beschouwen als een agressor, veel minder nog als een onrechtvaardige agressor! Het is zwak, weerloos, zozeer dat het zelfs dat minimum aan verdediging niet heeft dat de smekende kracht van het schreien en van de tranen van een pasgeboren baby vormt. Het ongeboren kind is helemaal toevertrouwd aan de beschermende zorg van de vrouw die het in haar schoot draagt. En toch is het soms juist de moeder zelf die de beslissing neemt en erom vraagt dat haar kind gedood wordt en dat zelfs uitvoert." H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 58

De patriarchale overwegingen over de abortuspraktijken zijn opgenomen in een tekst van beschouwingen over de Heilige Schrift en de leer van de Kerk: een soort "catechismus van de patriarch", vol verwijzingen naar de actuele problemen en gebeurtenissen van het moment, die kardinaal Sako in gedeelten publiceert in de media van het Chaldeeuwse Patriarchaat. In de onderhavige tekst roept het Bijbelverhaal van Kaïn en Abel, "de twee eerste zonen van Adam en Eva", radicale vragen op over het mysterie van het kwaad dat de geschiedenis van de mensheid begeleidt. "Hoe is het mogelijk dat de mens, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, kan worden als een roofzuchtig beest?" vraagt de patriarch. De Bijbel - vervolgt de Iraakse kardinaal - erkent in het boek Genesis dat haat en geweld deel uitmaken van de menselijke geschiedenis. En zelfs onze tijd wordt gekenmerkt door moorden en daden van de dood die "worden uitgevoerd onder het mom van God en van religie". Het verhaal van Kaïn en Abel laat zien dat de verschrikking van moorddadig geweld ook de band van broederschap, van gedeelde verwantschap, bloedig kan maken en verbreken. Het kwaad - zo leert de Bijbelse tekst - is niet in de wereld gekomen door de wil van God, die de dood wilde in zijn scheppingswerk.

De poorten van geweld en dood werden geopend door de ondankbaarheid en hoogmoed die worden voorspeld in het Bijbelse verhaal van de erfzonde, waarvan de bedorven vruchten zich voor het eerst openbaren in de dood van Abel door toedoen van zijn broer Kaïn. "Net zoals Adam en Eva afdwaalden van Gods aanwezigheid", vervolgt patriarch Sako, "deed de moordenaar Kaïn hetzelfde, en elke moordenaar met voorbedachten rade zal hetzelfde doen. Omdat het menselijk leven een heilig geschenk van God is, en dat niemand het recht heeft om het weg te nemen".

Het kwaad, dat de wereld is binnengekomen, tast de betrekkingen tussen broeders aan. Het vernietigt de harmonie tussen de mensen. En bij dit alles is er geen behoefte aan wilskracht of een algemeen beroep op medelijden, want de mens is niet in staat zichzelf te "vermenselijken". Alleen de gratuite en nooit eerder geziene gebeurtenis van de verlossing die Christus in de wereld heeft gebracht, kan door genade de zaden van vergeving laten ontkiemen in het hart van de menselijke relaties. Een wonder zonder hetwelk elke oproep tot dialoog en broederschap dreigt te ontaarden in verstikkend moralisme, of een "partijspel". 

Publicatiedatum: 23 september 2021
Laatst bewerkt: 7 oktober 2021


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test