• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Nieuwe bisschop van Hankou (Wuhan) na 20 jaar sedisvacatie

(kro-ncrv.nl/katholiek - aangevuld) - Wuhan, 8 september 2021 - De bisschopszetel van het Chinese bisdom Hankou was bijna twintig jaar lang vacant. Tot vandaag, feestdag van de Geboorte van Maria. In de Sint-Jozefkathedraal van Hankou (Wuhan) is de franciscaan Joseph Cui Qingqi met instemming van de paus tot bisschop gewijd. 

Joseph Cui Qingqi O.F.M., geboren in 1964 in Changzhi (Shanxi), werd in 1991 tot priester gewijd. 

De vorige bisschop was Odoric Liu Hede O.F.M., die op 10 december 2001 op 89-jarige leeftijd stierf. 

In 2007 had de staat de priester Joseph Shen Guo'an aangewezen als diocesaan bestuurder van Wuhan en had hem gesteund als bisschopskandidaat; zijn wijdingsdatum was vastgesteld op 9 juni 2011. Zonder enige uitleg werd die wijding echter geannuleerd enkele dagen daarna. Hij bleef optreden als diocesaan bestuurder, maar werd uiteindelijk vervangen door pater Cui.

Cui’s ‘democratische’ verkiezing tot bisschop dateert van 27 september 2020. De door de communistische partijleiding gecontroleerde Chinese Katholieke Patriottische Vereniging legde zijn naam als enige voor aan de Heilige Stoel, waar normaal drie namen Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 377. § 3 worden voorgedragen. Het Vaticaan kon de benoeming niet echt weigeren, ook al waren de concrete mogelijkheden om zijn geschiktheid te beoordelen klaarblijkelijk beperkt. Op 23 juni j.l. werd de benoeming door het Vaticaan bevestigd.

De bisschopsbenoeming van pater Cui is de vierde na de hernieuwing in oktober van het akkoord tussen China en de Heilige Stoel. Matteo Bruni, perschef van het Vaticaan, spreekt zelfs over de zesde benoeming.

De eerste wijding betrof de bisschop van Qingdao (Shandong), de tweede die van Hongdong-Linfen (Shanxi), en de laatste Anthony Li Hui, die op 28 juli werd gewijd als nieuwe bisschop-coadjutor van Pingliang (Gansu).

Het is niet precies bekend op welke rechtsgrondslag de Heilige Stoel de nieuwe bisschop heeft goedgekeurd, aangezien het probleem van de diocesane grenzen nog niet officieel is opgelost.

De naam van het bisdom Hankou verwijst naar een van de drie voormalige steden - de andere zijn Wuchang en Hanyang - die thans samen de miljoenenstad Wuhan vormen. Het is de door door de Chinese communistische partij gecontroleerde bisschopsconferentie die drie, voor het Vaticaan aparte diocesen, samengevoegd heeft in één bisdom. 

(AsiaNews) - Verder is er een steeds restrictiever beleid vanuit de regering. Partijleden mogen helemaal geen geloof belijden en ambtenaren moeten een verklaring ondertekenen geen geloof te belijden (en tekenen vaak en dus verraden hun geloof om hun baan te kunnen behouden). De 'ondergrondse Kerk', tot voor kort de enige door Rome erkende Rooms Katholieke Kerk, moeten zich nu registreren en zijn verplicht vieringen van de door de patriottische staatskerk bij te wonen, waarin allerlei liederen gezongen worden om de Chinese president te verheerlijken. Waar de Traditionele Latijnse Mis openbaar wordt teruggedrongen komt er vanuit 'Rome' geen enkel signaal dat dergelijke Chinese vieringen niet toegestaan zijn, laat staan geen enkel signaal van protest hoe de godsdienstvrijheid bijna volledig onderdrukt is in China. Zelfs in het klimaatdebat wordt China niet de maat genomen, terwijl bijna de hele Westerse wereld door 'Rome' wel ter verantwoording wordt geroepen.

Bron: AsiaNews

Publicatiedatum: 8 september 2021
Laatst bewerkt: 14 september 2021


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test