• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus vraagt om inspanningen op weg naar een almaar breder ‘wij’

(kerknet.be) - In de inleiding van zijn Paus Franciscus - Boodschap
Op weg naar een almaar groter wij
107e Werelddag van de Migrant en Vluchteling,
(3 mei 2021)
herinnert paus Franciscus eraan dat hij in zijn jongste (oktober 2020) encycliek Paus Franciscus - Encycliek
Fratelli tutti
Alle mensen - Over broederschap en sociale vriendschap
(4 oktober 2020)
zijn bezorgdheid, maar ook zijn hoop uitsprak dat wanneer deze gezondheidscrisis eenmaal voorbij is, we niet meer zullen denken in termen van 'zij' en 'die', maar alleen nog in termen van 'wij'. Daarom, schrijft de paus, heb ik de boodschap voor de Werelddag van Migranten en Vluchtelingen van dit jaar gewijd aan het thema: Naar een almaar breder 'wij', om een duidelijke horizon aan te geven voor onze gezamenlijke reis in deze wereld.

De Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen vindt plaats op de laatste zondag van september, dit jaar dus op zondag 26 september. Het is een dag om onze bekommernis te uiten en onze solidariteit te tonen met alle kwetsbare mensen die onderweg zijn, om voor hen te bidden nu zij voor gigantische uitdagingen staan en om mensen bewust te maken van de kansen die migratie biedt.

Allemaal in hetzelfde schuitje

Ons ‘wij’ - zowel in de wereld als in de Kerk - brokkelt af en kraakt door kortzichtige en agressieve vormen van nationalisme en radicaal individualisme, waarbij de hoogste prijs wordt betaald door diegenen die het gemakkelijkst als ‘anderen’ worden gezien, onder meer buitenlanders, migranten, gemarginaliseerden en mensen in de periferie. Om daaraan iets te doen, benadrukt de paus dat wij allemaal in hetzelfde schuitje zitten en daarom geroepen zijn om samen te werken, zodat er geen muren meer zijn die ons scheiden, geen ‘anderen’ meer, maar alleen nog één 'wij', dat de hele mensheid omvat.

Een meer ‘katholieke’ Kerk

Aan alle leden van de katholieke Kerk vraagt de paus om steeds trouwer te worden aan ons ‘katholiek’ zijn: één lichaam en één Geest om het met Paulus te zeggen. Elke tijd moet de universaliteit van de Kerk omarmen en uitdrukken volgens de wil en de genade van de Heer, omdat de Heilige Geest ons in staat stelt iedereen te omarmen, gemeenschap te scheppen in verscheidenheid, verschillen te verenigen zonder een ‘gedepersonaliseerde’ eenvormigheid op te leggen. Tegelijkertijd moeten de katholieke gelovigen, ieder in zijn en haar eigen gemeenschap, eraan werken dat de Kerk inclusiever wordt.

In de ontmoeting met de diversiteit van vreemdelingen, migranten en vluchtelingen ligt een kans om als Kerk te groeien en elkaar te verrijken.

De schepping behouden en mooier maken

Paus Franciscus nodigt alle mensen van goede wil uit om efficiënt gebruik te maken van de gaven die de Heer ons heeft toevertrouwd om zijn schepping te 'bewaren' en nog mooier te maken, en herinnert eraan dat de Heer ook van ieder van ons rekenschap zal vragen van ons werk. Om zo goed mogelijk te zorgen voor ons gemeenschappelijke huis, moeten wij een 'wij' worden dat almaar breder en medeverantwoordelijker wordt, in de diepe overtuiging dat al het goede dat in onze wereld wordt gedaan, wordt gedaan voor de huidige en toekomstige generaties, onderstreept de paus. Onze inzet moet persoonlijk en collectief zijn en we moeten zorg dragen voor al onze broeders en zusters die lijden, ook als wij werken aan een meer duurzame, evenwichtige en inclusieve ontwikkeling, schrijft de paus. Een inzet die geen onderscheid maakt tussen autochtonen en buitenlanders, tussen ingezetenen en gasten, want het gaat om een schat die wij gemeenschappelijk hebben en waarvan niemand mag worden uitgesloten.

Samen dromen

Tot slot herinnert paus Franciscus aan de voorspelling van de profeet Joël dat de messiaanse toekomst een tijd zal zijn van dromen en visioenen, geïnspireerd door de Geest: Ik zal mijn geest uitgieten over alle mensen, profeteren zullen uw zonen en uw dochters, uw ouderen zullen dromen krijgen, uw jonge mannen zullen visioenen zien ((l 3, 1). Wij zijn dus geroepen om samen onbevreesd te dromen, als één mensenfamilie, als reisgenoten, als zonen en dochters van dezelfde aarde die ons gemeenschappelijk huis is, als zusters en broeders van allen.

Bron: VaticanNews

Publicatiedatum: 7 mei 2021
Laatst bewerkt: 7 mei 2021


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test