• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Lateraans Paleis wordt toegankelijk voor publiek

(kro-ncrv.nl/katholiek) - Rome, 16 maart 2021 - Het Lateraans Paleis in Rome, de voormalige zetel van de pausen, zal in de toekomst voor culturele doeleinden worden gebruikt. Dat heeft paus Franciscus besloten. Zijn plan maakte hij bekend in een vandaag gepubliceerde Paus Franciscus - Brief
Over de culturele waarde van het Lateraans Paleis
Aan Angelo Kard. de Donatis, vicaris voor het Bisdom Rome (20 februari 2021)
, gedateerd 20 febr. 2021, aan de vicaris-generaal van het bisdom Rome. Die heeft de opdracht gekregen om dit plan te verwezenlijken.

Franciscus zegt zich verplicht te voelen om het artistieke erfgoed dat hem als bisschop van Rome is toevertrouwd, toegankelijk te maken voor het publiek.

Het gaat om het Lateraans Paleis en andere gebouwen die behoren tot het complex van de Sint-Jan van Lateranen, de aartsbasiliek waar de cathedra van de paus staat. Die moeten ter beschikking worden gesteld voor “museale en culturele activiteiten”, schrijft Franciscus aan kardinaal Angelo De Donatis, die in naam van de paus het bisdom Rome bestuurt.

Het Lateranencomplex, met inbegrip van de basiliek, is een van de zogenoemde extraterritoriale bezittingen van de Heilige Stoel. Momenteel zijn er kantoren het bestuur van het vicariaat Rome in ondergebracht. De gebouwen zijn grotendeels ontoegankelijk voor het publiek. 

Op 11 februari 1929 werden in het paleis de Verdragen van Lateranen tussen de Heilige Stoel en het toenmalige Koninkrijk Italië gesloten. Daardoor kwam de soevereine staat Vaticaanstad tot stand.

“Door de eeuwen heen heeft de Kerk zich altijd ingespannen om datgene te bevorderen wat de vrucht is van het genie en het meesterschap van kunstenaars, vaak als getuigenis van geloofservaringen en als instrumenten om God eer te bewijzen. Dit is niet alleen gedaan uit liefde voor de kunst, maar ook om het culturele erfgoed te beschermen tegen uitdagingen en gevaren die het van zijn functie en waarde zouden beroven”, aldus de paus, die in oktober 2016 het Pauselijk Paleis van Castel Gandolfo ontdeed van zijn status als pauselijke zomerresidentie en het bestemde tot museum.

“Deze bijzondere verantwoordelijkheid, gepaard aan een zorgvuldig beheer van plaatsen, gebouwen en werken als uitdrukking van de menselijke geest en als integrerend deel van de cultuur van de mensheid, heeft mijn voorgangers in staat gesteld deze aan de verschillende generaties over te dragen en zich in te zetten voor het behoud en de terbeschikkingstelling ervan aan bezoekers en geleerden. Het is een taak die ook de bisschop van Rome vandaag verbindt om de schoonheid en de betekenis van de aan zijn bescherming toevertrouwde goederen en artistieke erfgoed beschikbaar te maken. Daarom bestem ik ook de gebouwen die behoren bij de Pauselijke Basiliek van Sint-Jan van Lateranen, de zetel van mijn bisschopszetel, mij bewust van de aard die de loop en de gebeurtenissen van de geschiedenis aan dit complex en aan de bepalingen van het Verdrag van Lateranen hebben gegeven”, schrijft de pontifex aan zijn vicaris-generaal.

(redactie) - In de afgelopen jaren verschijnen steeds vaker brieven en boodschappen van Paus Franciscus die getekend zijn met "Bij Lateranen", aangevend dat hij het beschouwd als een 'actieve' plek, vanwaar hij naar buiten treedt. Ook deze brief is ondertekend met "Bij Lateranen".

Publicatiedatum: 16 maart 2021
Laatst bewerkt: 11 mei 2022


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test