• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Geen zegening van homorelaties wel van homofiele personen

(kerknet.be - aangepast aan de vertaling) - De Congregatie voor de Geloofsleer heeft vandaag maandag 15 maart 2021 eraan herinnerd dat de christelijke gemeenschap en haar priesters geroepen zijn om mensen met een homoseksuele neiging met alle respect en gevoeligheid te verwelkomen. Maar van een sacramentale of zegening van een verbintenis tussen personen van hetzelfde geslacht kan geen sprake zijn. Het antwoord van de congregatie moet onder meer gelezen tegen de achtergrond van het Synodale proces in Duitsland, waarin aan de basis de vraag naar een inzegening van partnerschappen van hetzelfde geslacht groot is.

"In sommige kerkelijke kringen worden plannen en voorstellen voor zegeningen van verbintenissen van personen van hetzelfde geslacht naar voren gebracht. Dergelijke projecten worden niet zelden gemotiveerd door een oprecht verlangen om homoseksuele personen te verwelkomen en te begeleiden" Congregatie voor de Geloofsleer, Responsum ad dubium - omtrent de zegening van verbintenissen van personen van hetzelfde geslacht (22 feb 2021), 1, schrijft kardinaal Luis Ladaria, de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, in de 'Verklarende Nota' bij het responsum (antwoord)] dat de congregatie op 22 februari 2021 formuleerde op een dubium (vraag). Een dergelijke zegening behoort tot de zogeheten sacramentalia: heilige tekenen, verricht door bedienaars van de Kerk, waardoor iets of iemand een godsdienstige betekenis of een spirituele uitwerking kan krijgen, zoals bv. een zegening van een rozenkrans of mediaille of zegening van zieken.

De personen en de relatie

"Om in overeenstemming te zijn met de aard van sacramentaliën, is het, wanneer een zegen wordt ingeroepen omtrent bepaalde menselijke relaties, naast de juiste intentie van degenen die deelnemen, noodzakelijk dat wat gezegend is objectief en positief gericht is op het ontvangen en uitdrukken van de genade, volgens de plannen van God ingeschreven in de schepping, en volledig geopenbaard door Christus de Heer."  onderstreept het document. "Daarom zijn alleen die realiteiten die op zichzelf gericht zijn op het dienen van die doeleinden in overeenstemming met de essentie van de zegening die door de Kerk wordt verleend." Congregatie voor de Geloofsleer, Responsum ad dubium - omtrent de zegening van verbintenissen van personen van hetzelfde geslacht (22 feb 2021), 2 Daarom is het volgens de Congregatie niet geoorloofd de zegen te geven aan relaties, ook niet aan stabiele partnerschappen, die een seksuele praktijk buiten het huwelijk inhouden, d.w.z. buiten de onverbrekelijke verbintenis van een man en een vrouw die op zichzelf openstaat voor de overdracht van het leven, zoals dat het geval is met verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht.

Geen discriminatie, maar een herinnering aan het wezen van het sacrament

Zegeningen van homoseksuele paren verwijzen naar het sacrament van het huwelijk. De Katholieke Kerk leert dat het huwelijk een liefdesverbond is tussen één man en één vrouw met het oog op wederzijds geluk en de verwekking en opvoeding van nageslacht. De ongeoorloofdheid van zegeningen van verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht moet daarom volgens het kerkelijke leergezag geenszins worden begrepen als een onrechtvaardige discriminatie, maar wel als een herinnering aan "de waarheid van de liturgische ritus en aan de aard van de sacramentaliën, zoals de Kerk ze begrijpt." Congregatie voor de Geloofsleer, Responsum ad dubium - omtrent de zegening van verbintenissen van personen van hetzelfde geslacht (22 feb 2021), 3 

Bron: VIS/KNA

Zie de Nederlandstalige vertaling van het gehele document: Congregatie voor de Geloofsleer
Responsum ad dubium - omtrent de zegening van verbintenissen van personen van hetzelfde geslacht
(22 februari 2021)
en het Congregatie voor de Geloofsleer
Commentaar op het Responsum ad dubium - omtrent de zegening van verbintenissen van personen van hetzelfde geslacht
(15 maart 2021)
dat de Congregatie voor de Geloofsleer vandaag, de dag van de publicatie, publiceerde zonder ondertekening.

Publicatiedatum: 15 maart 2021
Laatst bewerkt: 16 maart 2021


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test