• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus ontneemt bisschoppen taak bij erkenning religieuze instituten

(kerknet.be) - Het Vaticaan heeft vandaag het motu proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Authenticum Charismatis
Authenticiteit van een charisma - Wijziging van canon 579 van het Kerkelijk Recht
(1 november 2020)
 gepubliceerd. Daarin staat dat de oprichting van nieuwe Instituten van Godgewijd Leven door de Heilige Stoel moet worden goedgekeurd. Voorheen volstond vaak een diocesane erkenning.

Verwijzend naar het conciliedecreet 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Perfectae Caritatis
Over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven
(28 oktober 1965)
 verduidelijkt paus Franciscus dat deze wijziging noodzakelijk is om te voorkomen dat er nutteloze of onvoldoende krachtige instituten ontstaan. De ingreep moet ook een buitensporige vermenigvuldiging van dergelijke instellingen en een fragmentering in kleine, weinig levensvatbare groepen vermijden. 

Concreet herziet het nieuwe Paus Franciscus - Motu Proprio
Authenticum Charismatis
Authenticiteit van een charisma - Wijziging van canon 579 van het Kerkelijk Recht
(1 november 2020)
Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
van het Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
.  De zinsnede 'consulta fuerit' (is geraadpleegd) in de oude canon 579 was voer voor discussie voor veel canonisten. Er was de strenge interpretatie (Rome moet zijn fiat geven) en de ruime interpretatie (Rome informeren volstaat), legt canonist en directeur van het Instituut voor Theologie en Pastoraal van het bisdom Brugge Philippe Hallein uit. In de praktijk betekende het dat de bisschop alleen kon oprichten als er een antwoord kwam vanuit Rome, maar de vraag bleef of het antwoord van Rome adviserend was of niet.

De interpretatie door de Congregatie voor het Godgewijde Leven is nu definitief beslecht doordat de codex werd aangepast en dus een nieuwe Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
werd geformuleerd door het Hoogste Gezag in de Kerk
, zegt Philippe Hallein. Er kan dus geen discussie meer zijn: een diocesane congregatie kan voortaan enkel na goedkeuring ('nihil obstat') vanuit Rome door de diocesane bisschop geldig opgericht worden. De bisschop kan dus met andere woorden niet meer autonoom oprichten.  

Bron: VIS/Vaticannews.va 

(redactie) - De facto is hiermee het onderscheid tussen Instituten van Godgewijd Leven naar pauselijk recht of naar diocesaan recht verdwenen: alleen door de H. Stoel goedgekeurde Instituten kunnen nog worden opgericht. Ook is de autonome positie van een lokale Bisschop of Bisschoppenconferentie de facto ook ingeperkt, juist in een tijd dat vanuit het Vaticaan de 'synodaliteit' gepropageerd wordt. Eerder was via o.a. Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Cor Orans
Instructie over de implementatie van de Apostolische Constitutie Vultum Dei Quaerere over het vrouwelijke contemplatieve leven
(1 april 2018)
al aangedrongen op een concentratie van religieuze gemeenschappen. In 2016 was overigens al bij "Raad voor de Openbare Aangelegenheden - Staatssecretariaat
Rescriptum ex Audientia Ss.mi - inzake canon 579 van de Codex aangaande oprichting van een Godgewijd Instituut in een Bisdom
(11 mei 2016)
" een feitelijke aanpassing van deze kerkrechterlijke aanwijzing doorgevoerd en is nu verder geformaliseerd. Ook heeft de paus in de afgelopen jaren ingegrepen bij een aantal nieuwere bewegingen en instituten, veelal van een meer traditionelere snit.

Publicatiedatum: 4 november 2020
Laatst bewerkt: 5 november 2020


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test