• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Armoede centraal in Boodschap voor Wereld Vredes Dag

VATICAAN (KerkNet/VIS/SIR/RadVat/Kipa-Apic/Kathpress) – Vanmorgen werd in Rome de pauselijke boodschap ‘Paus Benedictus XVI - Boodschap
Armoede bestrijden, werken aan vrede
Boodschap bij gelegenheid van Wereld Vrede Dag 2009
(8 december 2008)
’ voor de Wereldvrededag (1 januari 2009) voorgesteld. De Paus wijst daarin het winstbejag aan als een van de oorzaken van de financiële crisis en neemt de groeiende kloof tussen arm en rijk, die een ernstige bedreiging vormt voor de wereldvrede, op de korrel. Vaak, schrijft de Paus aan de wereldleiders, is onrecht oorzaak van conflicten. Die vormen op hun beurt zelf de aanleiding tot armoede. Benedictus XVI noemt de wereldeconomie egoïstisch en kortzichtig en hij verwijt haar een gebrek aan zorg voor de armen. In dat verband dringt hij aan op een ethische code die de geglobaliseerde wereld moet oriënteren.

De pauselijke boodschap voor de intussen 42ste editie van Wereldvrededag is een hart onder de riem voor al wie politici proberen te houden aan hun beloften in verband met de millenniumdoelstellingen, voor een drastische vermindering van de armoede tegen 2015. Door de wereldwijde financiële crisis staan die beloften sterk onder druk. De Paus roept op tot een wereldwijde strijd tegen armoede en noemt die strijd de beste garantie om blijvende vrede tot stand te brengen. De boodschap is een sterk pleidooi voor meer solidariteit tussen arme en rijke landen. De Paus klaagt ook de kinderarmoede aan, maar verwerpt tegelijk de stelling dat een hoog geboortecijfer tot meer armoede leidt. Speculatie wordt genoemd als een van de oorzaken van de huidige voedselcrisis. Andere onderwerpen zijn de globalisering (weldra ook centraal in een volgende encycliek), de demografische evolutie en de grote financiële ongelijkheden.

Publicatiedatum: 11 december 2008
Laatst bewerkt: 15 maart 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test