• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Kerkelijke Conferentie van het Amazonegebied opgericht

(vaticannews.va) - Op 29 juni, na twee dagen van beraadslagingen, komt de kerkelijke conferentie van het Amazonegebied tot leven. "Vol dankbaarheid aan de Heer en vol hoop beginnen we de vergadering ter oprichting van de kerkelijke conferentie van de Amazone". Met deze woorden gaf kardinaal Hummes het startsein van de vergadering.

De vergadering voor de oprichting van de kerkelijke conferentie van het Amazonegebied vindt virtueel plaats. De voorzitter van CELAM, Monseigneur Miguel Cabrejos, de voorzitter en vice-voorzitter van REPAM, kardinaal Claudio Hummes en Pedro Barreto, alsmede telkens een bisschop voor elk land dat in het Amazonegebied ligt, negen in totaal. Voor Brazilië zijn er twee vertegenwoordigers. Ook nemen vertegenwoordigers van Caritas van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, Monseigneur José Luis Azuaje, alsmede van de CLAR, Zr. Liliana Franco en van de REPAM, Mauricio López deel. Daarnaast zijn er drie vertegenwoordigers van de oorspronkelijke volkeren, Patricia Gualinga, Sr. Laura Vicuña en Delio Siticonatzi.

Namens de Vaticaanse autoriteiten nemen deel kardinaal Baldisseri, secretaris van het Curiedepartement voor de Bisschoppensynodes, kardinaal Ouellet van de Congregatie voor Bisschoppen, kardinaal Luis Tagle van de Congregatie voor de Evangelisatie van Volkeren, en kardinaal Czerny van het Dicasterium voor Integrale Menselijke Ontwikkeling.

Het oprichtingsmoment

Kardinaal Claudio Hummes verklaarde bij de opening van de oprichtingsvergadering op vrijdag 26 juni: "Deze conferentie maakt deel uit van de nieuwe wegen die de Speciale Bisschoppensynode voor het Amazonegebied heeft voorgesteld. Het is onze verantwoordelijkheid om deze Conferentie te vormen, aangemoedigd door onze geliefde paus Franciscus. Hij stelde zelf de naam voor".

Kardinaal Pedro Barreto, vice-voorzitter van het Pan-Amazonian Ecclesial Network, verwelkomde van zijn kant het nieuwe organisme en bevestigde: "Het moment is gekomen om God te danken voor de oprichting van de kerkelijke conferentie van het Amazonegebied, waar de stem van de inheemse bevolking van het Amazonegebied wordt gehoord".

Ontzag voor de afgelegde weg

Het ontstaan van de kerkelijke conferentie in het Amazonegebied moet in de collegiale en synodale traditie van de kerken in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied worden gesitueerd. De Latijns-Amerikaanse Bisschoppelijke Raad (CELAM) werkt al meer dan 75 jaar samen met de kerken in de evangelisatie van het continent. Al in 1955, met de eerste conferentie van Latijns-Amerikaanse bisschoppen in Rio de Janeiro, begon een regionale instituut te worden gesmeed. Van onschatbare waarde zijn de Conferenties van de Bisschoppen in Medellín, Puebla, Santo Domingo en Aparecida in hun wens om het Tweede Vaticaans Concilie en het meer recente magisterium te integreren in de lokale evangelisatieprocessen.

Pater Carlos Maria Galli bevestigt dat de Conferentie van Aparecida "anticipeerde op het bedenken van nieuwe regionale kerkelijke samenwerkingen  en de profetische visie had om de zusterkerken van het Amazonegebied op te roepen om onderling samen te werken,

"Om het bewustzijn in Amerika te verhogen over het belang van het Amazonegebied voor de hele mensheid. Onder de lokale kerken van verschillende Zuid-Amerikaanse landen, die zich in het Amazonegebied bevinden, een uitgebreide pastorale zorg met gedifferentieerde prioriteiten op te zetten om een ontwikkelingsmodel te creëren dat de armen bevoorrecht en het algemeen belang dient." Latijns-Amerika (CELAM), Aparecida, 13-31 mei 2007, Slotdocument Vijfde Conferentie van het Latijns-Amerikaanse Episcopaat en de Caraïbische Eilanden (29 juni 2007), 475

Door dit orgaan, bovenop de reeds bestaande organen in de regio, lijkt het erop dat de individuele bisschoppen steeds minder van belang zijn. In dit orgaan hebben naast bisschoppen ook priesters, religieuzen en leken zitting en stemrecht. Met de oprichting van deze entiteit is overigens opnieuw een doelstelling uit de het Bisschoppensynodes
Slotdocument van de Bisschoppensynode over de Pan-Amazone Regio (t.m. nr 29 + 86-120)
Slotdocument en stemmingen over het slotdocument van de Bisschoppensynode ter attentie van de Heilige Vader Franciscus
(26 oktober 2019)
zelf als uit de Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Querida Amazonia
Geliefde Amazone
(2 februari 2020)
van Paus Franciscus ten uitvoer gebracht. Aan te nemen is dat ook andere aspecten, zoals o.a. een "Amazone-liturgie' die op een schrijftafel is ontworpen en waarbij waarschijnlijk ook een bijzondere vorm van vrouwelijke inzet is opgenomen, op niet al te lange termijn ook ten uitvoer komen.

Publicatiedatum: 29 juni 2020
Laatst bewerkt: 1 juli 2020


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test