• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vaticaan publiceert nieuw Directorium voor de Catechese

(kerknet.be) - De Pauselijke Raad ter Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie heeft in Rome een nieuw Pauselijke Raad tot Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie
Directorium voor de catechese (25 juni 2020)
voorgesteld. Daarmee worden de pastorale aanbevelingen van de Heilige Stoel over de overdracht van het geloof, 23 jaar na de publicatie van de Congregatie voor de Clerus
Algemeen directorium voor de catechese
(15 augustus 1997)
en 49 jaar na het Congregatie voor de Clerus
Directorium Catechisticum Generale
Algemeen directorium voor de catechese (11 april 1971)
, geactualiseerd. De publicatie sluit aan bij de Bisschoppensynode over de Nieuwe Evangelisatie en Geloofsoverdracht van 2012 en legt in vergelijking met de vorige twee edities sterk de nadruk op de synodale dimensie van het geloof.

Het directorium is voorlopig alleen in het Italiaans beschikbaar en is voornamelijk gericht aan bisschoppen, de eerste catechisten onder het volk van God. Weldra verschijnen vertalingen in het Spaans, het Portugees, het Engels, het Frans en het Pools.

In het 223 pagina’s tellende directorium worden onder meer de visies over de doodstraf, misbruik, digitale uitdagingen,  globalisering, gendertheorie en ecologie geactualiseerd. Er is ook opmerkelijk veel aandacht voor de begeleiding van migranten en het gevaar van religieus analfabetisme. De katholieke Kerk moet nieuwe talen zoeken om het geloof te communiceren, onderstreepte aartsbisschop Salvatore Fisichella, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie, bij de voorstelling in Rome. Het directorium vestigt de aandacht op het belang van menselijke engagement in de wereld en van het christelijke getuigenis op de werkplek. Het wil ook een handleiding zijn voor gelovigen om zuurdeeg van verzoening te zijn in conflictsituaties en hen stimuleren om zich in te zetten voor de verdediging van de rechten van de zwaksten.

In zijn voorwoord schrijft mgr. Fisichella dat de katholieke Kerk zich niet kan onttrekken aan een historische dynamiek die zich in de samenleving voltrekt. Hij verwijst onder meer naar fenomenen als de digitale cultuur of de globalisering van cultuur. Volgens hem is het een van de taken van de catechese om gelovigen bewust te maken dat de ecologische inzet integraal onderdeel is van het christelijke leven. Het beluisteren van de roep van de aarde is nauw verbonden met de roep van de armen. Catechese moet ook onderwijzen in evangelische armoede en een nuchtere levensstijl en zij moet fundamentele attitudes onder de gelovigen aanmoedigen, zoals respect voor de waardigheid van de persoon, ondersteuning voor zijn groei, bevordering van een cultuur van broederlijkheid en de afwijzing van situaties van ellende en onrecht.

Bron: SIR

Publicatiedatum: 25 juni 2020
Laatst bewerkt: 27 juni 2020


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test