• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vaticaan publiceert nieuw document over ecologie

In Rome is het nieuwe, ecologische document Op weg naar de zorg voor het gemeenschappelijke huis voorgesteld, naar aanleiding van de vijfde verjaardag van de groene encycliek Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
 (2015). Het document is de vrucht van de Tavolo interdicasteriale della Santa Sede sull’ecologia integrale (Interministeriële Rondetafel van de Heilige Stoel over Integrale Ecologie), een overlegplatform dat in 2015 werd opgericht om de beste wegen om de integrale te bevorderen en te implementeren te evalueren. Centrale idee in het nieuwe document is dat het behoud van de schepping en de bescherming van het menselijke leven voor christenen nooit een secundaire opdracht mag zijn, maar een dure plicht. Het herhaalt nogmaals de nood aan een grondige mentaliteitsverandering en pleit voor een ecologisch burgerschap.

Vooral bij de jongeren, zo wordt er met het oog op de toekomst vastgesteld, moet een ecologische bekering bewerkstelligd worden. Vooral in gezinnen, maar ook via het onderwijs, moeten zij leren écht zorg te dragen voor het leven en de schepping. Dat moet helpen beseffen dat de ecologische en sociale problemen van de wereld erg nauw met elkaar verbonden zijn. Er wordt vooral gepleit voor de ontwikkeling van een nieuw relatiemodel, dat verder gaat dan individualisme en gebaseerd is op solidariteit, verantwoordelijkheid en zorg.

Daarnaast biedt het nieuwe document enkele belangrijke oecumenische en interreligieuze aanknopingspunten. Zo staat onder meer te lezen dat religies vanuit hun eeuwenlange wijsheid kunnen bijdragen om een hedendaagse, contemplatieve en een nuchtere levensstijl te promoten, die het verval van de planeet helpt stoppen.

Onze ecologische inzet is niet nieuw. Het Vaticaan had al voor de publicatie van de encycliek Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
zonnepanelen gelegd op het dak van de Paus Paulus VI-zaal. Mgr. Vérguez Alzaga

Aartsbisschop Fernando Vérguez Alzaga, de secretaris-generaal van het gouvernement van Vaticaanstad, herinnerde op de persvoorstelling van het document eraan dat het Vaticaan ernaar streeft om zelf een model qua milieubescherming te zijn. Hij verwees onder meer naar de nieuwe generatie ledverlichting in de Sixtijnse Kapel, het gebruik van zonnepanelen en de biologische landbouw in de Vaticaanse tuinen. Zo probeert de kleinste staat ter wereld een integrale ecologie in de praktijk te brengen. Ecologisch burgerschap moet gestalte krijgen in kleine alledaagse gebaren, die gericht zijn op een verandering van levensstijlen.

Vaticaanstad en de Heilige Stoel streven ook naar een mentaliteitsverandering bij de eigen personeelsleden, vanuit een ecologische spiritualiteit. Dat vertaalt zich concreet in het recycleren van afval, respect voor het milieu, een zuinige omgang met water en energie en milieuvriendelijk transport en landbouw. Sinds 2014 is het autoverkeer binnen Vaticaanstad tot een minimum beperkt. Wij hebben tien apparaten geïnstalleerd voor twintig oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Er zijn grote inspanningen geleverd om het warmteverlies te beperken en in 2019 werd de afvalophaling gereorganiseerd, met het oog op een betere sortering.

Bron: Vaticannews.va/I.Media

Publicatiedatum: 19 juni 2020
Laatst bewerkt: 20 juni 2020


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test