• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Mededeling van de FIUV aangaande de Tongcommunie

(FiUV) - In het licht van de recente verklaring (en hier) van aartsbisschop Thomas J. Rodi van Mobile, Alabama, in de Verenigde Staten van Amerika, over sociale distantie tijdens de ontvangst van het Heilig Avondmaal en aanverwante kwesties rond de ontvangst van het Heilig Avondmaal over de hele wereld in het kader van de Coronavirus epidemie, wil de Foederatio Internationalis Una Voce (FIUV) de volgende constateringen doen.

1. In de Gewone Vorm van de Romeinse Ritus geeft de universele wet van de Kerk elke katholiek het recht om op de tong te ontvangen. Dit werd opnieuw bevestigd door de Congregatie van de Goddelijke Eredienst in het kader van de eerdere bezorgdheid over de volksgezondheid ten tijde van de zogenaamde 'Mexicaanse griepepidemie' van 2009. (Zie bijvoorbeeld Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Redemptionis Sacramentum
Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie
(25 maart 2004)
(2004); Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Dubium: Mag tijdens de Mexicaanse griep de Communie op de tong ontvangen worden
(24 juli 2009)
)

2. In de Buitengewone Vorm van de Romeinse Ritus staat de universele wet van de Kerk het ontvangen van het Heilig Communie alleen op de tong toe. Vgl. Pauselijke Commissie Ecclesia Dei, Over de uitvoering van het Motu Proprio "Summorum Pontificum", Universae Ecclesiae (30 apr 2011), 28 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Instructie over de wijze van het uitdelen van de Heilige Communie, Memoriale Domini (29 mei 1969)

3. In geen van beide gevallen kan de wet van de Kerk niet door de Ordinarius terzijde worden geschoven.

4. Het probleem van het bewaren van fysieke afstand tussen de bedienaar en de communicant tijdens de ontvangst van de Heilige Communie geldt evenzeer voor de ontvangst in de hand als voor de ontvangst op de tong. In beide gevallen zijn bedienaar en communicant verplicht om dicht bij elkaar te komen, al is het maar voor korte tijd, en zonder elkaar aan te raken. Het is moeilijk in te zien hoe zelfs het gebruik van een instrument als een tang (waarvoor historische precedenten bestaan) bedienaar en communicant in staat zou stellen om een afstand van twee meter te bewaren.

5. Het kerkelijk recht is terecht zeer restrictief in de straffen die de bisschoppen aan hun priesters kunnen opleggen voor het overtreden van de door henzelf opgestelde regels. De poging van Mgr. Rodi om priesters die zich niet aan zijn regels houden te verbieden openbare Missen te vieren - wat neerkomt op een gedeeltelijke suspendering van een priester - gaat verder dan wat het Kerkelijk Recht lijkt te rechtvaardigen. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1316-1319

6. Het wordt steeds duidelijker dat er geen duidelijke wetenschappelijke basis is voor de bewering dat de ontvangst op de tong eerder het Coronavirus zal overbrengen dan de ontvangst in de hand. Dit is het deskundige advies dat is gegeven aan Aartsbisschop Sample van Portland, Oregon, VS, en aan Aartsbisschop José Antonio Eguren, van Piura, Peru, en het is ook de mening van de deskundigen die betrokken zijn bij de richtlijnen van het Thomistische Instituut van Washington, DC, in de VS. Als er bisschoppen over de hele wereld zijn die in het bezit zijn van studies of meningen van deskundigen die in strijd zijn met deze groeiende consensus, dan dienen zij deze met spoed openbaar te maken.

7. Waar de plaatselijke omstandigheden dit vereisen, is de opschorting van de ontvangst van de Heilige Communie, van de viering van de Missen die openstaan voor het publiek, en zelfs de opening van de kerken voor het privé-gebed, bevolen door bisschoppen en de overheid. Deze maatregelen zijn in ieder geval evenwichtig en maken, voor zover ze gerechtvaardigd worden door reële volksgezondheidsoverwegingen, geen inbreuk op de rechten van de gelovigen. Nu deze maatregelen over de hele wereld geleidelijk aan worden opgeheven, dringen wij er bij de bisschoppen op aan om te blijven handelen in overeenstemming met de adviezen van deskundigen, en om niet willekeurig bepaalde priesters en gelovigen uit te kiezen voor grotere beperkingen dan die welke aan anderen worden opgelegd, en om de rechten van de gelovigen te eerbiedigen.

De voorzitter en bestuur van de Foederatio Internationalis Una Voce, 8 juni 2020.

Vert. uit het Engels: redactie

Zie ook Het laten vallen van de H. Hostie in de kelk of in de handen van de gelovigen

Publicatiedatum: 8 juni 2020
Laatst bewerkt: 12 juni 2020


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test