• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Pinkster- en Sacramentenoctaaf

Met Pinksteren vieren we de 'geboorte van de Kerk' en in de Buitengewone Vorm van de Romeinse Ritus wordt dit met een Pinksteroctaaf gevierd en afgesloten. Op zes dagen (van maandag t.m. zaterdag) worden in de lezingen 6 Sacramenten naar voren gebracht, die door Christus aan de Kerk gegeven zijn en die de Apostelen vanaf Pinksteren zijn gaan uitdelen ten behoeve en tot noodzaak van het heil der zielen. 

De Sacramenten die in de lezingen aangehaald worden zijn:

Inderdaad: het huwelijk staat er niet bij. Hoewel: de Introïtus en Communio van Drievuldigheidszondag kent zijn gelijke in de Introïtus van de Huwelijksmis. Dit 'Sacrament' is al in de natuurlijke ordening 'ingeschapen' vanaf de schepping en door Christus tot Sacrament verheven. De andere Sacramenten kennen voorafschaduwing in het Oude Testament, maar worden door Christus in het bestaan geroepen 'ex nihilo' en door de genade en gave van de H. Geest ten volle door de Kerk (ook door de Geest tot stand gebracht) tot uitdeling aan de mensheid beschikbaar gesteld.

Bron: New Liturgical Movement

Publicatiedatum: 1 juni 2020
Laatst bewerkt: 12 juni 2020


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test