• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Liturgie van eeuwen opnieuw onder het vergrootglas

De website Rorate-caeli.blogspot.com heeft een Congregatie voor de Geloofsleer
Vragenlijst over toepassing van Summorum Pontificum
(7 maart 2020)
bekend gemaakt die op 7 maart j.l. door de Congregatie voor de Geloofsleer naar de voorzitters van alle Bisschoppenconferenties is gestuurd met daarbij meegezonden een vragenlijst in te vullen door alle Bisschoppen. Antwoorden moeten vóór 31 juli a.s. bij het Vaticaan ingeleverd worden.

Het betreft hun beoordeling van de Buitengewone Vorm van de Romeinse Ritus. Dat is de liturgie van de Rooms Katholieke Kerk, zoals deze van alle eeuwen is en door het Concilie van Trente nader geordend is (vandaar ook wel de term "Tridentijnse Mis"). Na het Tweede Vaticaans Concilie nam het Missaal van Paulus VI de centrale plaats in in het liturgisch leven in de Kerk en kon slechts op beperkte schaal nog de Oude Mis gevierd worden.

Paus Benedictus XVI heeft in 2007 met zijn Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
de viering van de Buitengewone Vorm volgens het Missaal van Johannes XXIII uit 1962 (de laatste ordening van de 'Tridentijnse Mis'), de Vetus Ordo, op gelijk niveau gebracht van het Missaal van Paulus VI uit 1969/1970, Novus Ordo. Na drie jaar heeft hij de werking daarvan laten evalueren en heeft de Pauselijke Commissie 'Ecclesia Dei' daar een brief Pauselijke Commissie Ecclesia Dei
Universae Ecclesiae
Over de uitvoering van het Motu Proprio Summorum Pontificum
(30 april 2011)
over gepubliceerd. Inmiddels wordt wereldwijd op zeer veel plaatsen de H. Mis in de Buitengewone Vorm gevierd en zijn er vooral heel veel roepingen voor parochies of gemeenschappen waar deze liturgie gevierd wordt.

Zie de Nederlandstalige vertaling van brief en vragenlijst: Congregatie voor de Geloofsleer
Vragenlijst over toepassing van Summorum Pontificum
(7 maart 2020)

Publicatiedatum: 23 april 2020
Laatst bewerkt: 8 juni 2020


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test