• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Twee decreten met aanvullingen voor de Mis in de Buitengewone Vorm

(Vatican.va) - Het Vaticaan heeft op het feest van “Maria Boodschap” oftewel “Aankondiging van de Heer”, 25 maart, twee decreten gepubliceerd die de Buitengewone Vorm van de Romeinse Ritus voor de liturgie betreffen. Enerzijds gaat het om de mogelijkheid om 7 eucharistische Prefaties te kunnen gebruiken, anderzijds over het vieren van heiligen en zaligen, die ná 1962 aan de kalender zijn toegevoegd.
De Decreten zijn gebaseerd op de goedkeuring door de Paus in een audiëntie op 5 december, ze werden ondertekend op 5 februari j.l., werden vanaf 19 maart j.l. van kracht en werden eerst vandaag gepubliceerd. Maar de volledige teksten van de Prefaties zijn nog niet gepubliceerd. 

In 2007 had Paus Benedictus XVI met het “Motu Proprio” Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
de mogelijkheden uitgebreid om de liturgie in de eeuwenoude bekende vorm te vieren volgens het Missaal, zoals dat in 1962 geldig was en die vervolgens “Buitengewone Vorm van de Romeinse Ritus” is gaan heten. Het Missaal van Paus Paulus VI, mede naar aanleiding van het Tweede Vaticaans Concilie ontwikkeld, wordt daarom de “Gewone Vorm” genoemd.

”Nieuwe heiligen” voor de heiligenkalender

Het Decreet Congregatie voor de Geloofsleer
Cum Sanctissima
Decreet over de liturgische viering ter ere van heiligen in de forma extraordinaria van de Romeinse Ritus
(22 februari 2020)
gaat over het uitbreiden van de regels hoe om te gaan met feesten en gedachtenissen van diverse liturgische rangen of klassen. In plaats van regelingen per heilige te geven, is er voor gekozen algemene regels te formuleren over de “rang” of “klasse” van de ‘nieuwe heiligen’. 

Zoals in de “Gewone Vorm” de liturgische kalender ‘gedachtenissen’ of verplichte feesten kent (kortom een rangorde in belangrijkheid van een liturgisch feest aangeeft) kent de “Buitengewone Vorm” daar ook regels voor. Volgens het Congregatie voor de Geloofsleer
Cum Sanctissima
Decreet over de liturgische viering ter ere van heiligen in de forma extraordinaria van de Romeinse Ritus
(22 februari 2020)
zijn de feesten van ‘nieuwe heiligen’ (namelijk die ná 1962 zijn heiligverklaard) als optioneel, dus niet verplicht om te vieren. Het optioneel zijn van dergelijke feesten en gedachtenissen is iets dat al bestaat in de Romeinse Ritus, dus niet nieuw is. Wel bepaald het Decreet welke ruim 70 bestaande heiligenfeesten niet kunnen wijken voor ‘nieuwe’ heiligen. 
Deze aanwijzing uit de Congregatie voor de Geloofsleer
Cum Sanctissima
Decreet over de liturgische viering ter ere van heiligen in de forma extraordinaria van de Romeinse Ritus
(22 februari 2020)
heeft niet alleen gevolgen voor de viering van de H. Mis, maar ook op het Getijdengebed, het brevier, omdat de gebeden daaruit nauw verbonden zijn met die van de H. Mis.

Ruimere keuze uit Prefaties

Het Decreet Congregatie voor de Geloofsleer
Quo magis
Decreet ter goedkeuring van zeven eucharistische prefaties voor de forma extraordinaria van de Romeinse Ritus
(22 februari 2020)
gaat over het toevoegen van zeven Prefaties (het eerste gedeelte van de zogenaamde eucharistische gebeden voorafgaand aan het “Sanctus” en de Canon) aan de reeds mogelijke Prefaties. Drie van deze Prefaties stammen uit bepaalde regio’s in Frankrijk en België waar zij al langer bekend zijn en daar alleen waren toegestaan. Vier andere Prefaties hebben te maken met bepaalde gedachtenissen van engelen en martelaren. In een verklaring heeft de Congregatie voor de Geloofsleer duidelijk gemaakt dat in de kern deze Prefaties terug gaan op antieke bronnen.

Resultaat van opdracht van Paus Benedictus XVI

De beide Decreten zijn een resultaat van studie-opdrachten die door Paus Benedictus XVI destijds al waren gegeven. Bij het uitvaardigen van “Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
” had hij in de begeleidende Paus Benedictus XVI - Brief
Aan de Bisschoppen ter gelegenheid van de Apostolische brief Motu Propriodata Summorum Pontificum over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
(later werd dit nogmaals bevestigd in Pauselijke Commissie Ecclesia Dei
Universae Ecclesiae
Over de uitvoering van het Motu Proprio Summorum Pontificum
(30 april 2011)
) gesteld dat de beide Vormen van de Romeinse Ritus elkaar konden verrijken en gaf opdracht om meer gebruik te maken van een variëteit aan Prefaties en het opnemen van ‘nieuwe heiligen’ in de kalender voor de “Buitengewone Vorm”.

Destijds was de Pauselijke Commissie 'Ecclesia Dei' met de studie belast. Deze Commissie is echter in 2019 door Paus Franciscus met het “Motu Proprio” Paus Franciscus - Motu Proprio
Da oltre trent’anni
Over de Pauselijke Commissie Ecclesia Dei
(17 januari 2019)
ondergebracht bij de Congregatie voor de Geloofsleer en daarom is de prefect van deze Congregatie nu de ondertekenaar van de beide Decreten.

Publicatiedatum: 25 maart 2020
Laatst bewerkt: 28 maart 2020


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test