• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus

(rkkerk.nl) - In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld.

De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

 • Regelmatig handen wassen
 • In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen
 • Papieren zakdoekjes gebruiken

Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:

 • tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
 • de communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
 • de kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
 • kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
 • er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.

Zie ook:

N.v.d.r.: Gezien de context van het bericht van de Bisschoppen gaat het over de Gewone Vorm van de Romeinse Ritus. De Buitengewone Vorm van de Romeinse Ritus

 • Kent alleen maar de Tongcommunie en is handcommunie niet toegestaan.
 • Is de celebrant, de priester, al de enige die de H. Communie uitreikt
 • Wordt Kelkcommunie uitsluitend en alleen door de priester gedaan
 • Wordt de vredeswens, in de vorm van een accolade (dus nooit met een handdruk), alleen onder de aanwezige clerici gedaan; indien geen diaken en subdiaken aanwezig wordt er sowieso geen vredeswens, in de vorm van handgeven of accolade, gegeven. 

Indien er geen wijwater, om daarmee een kruis te maken en de duivel buiten te houden en zijn Doopgenade te herinneren, beschikbaar is bij het binnenkomen van de kerk zou het beginnen van de viering met het "Asperges me" een oplossing kunnen zijn.

Vooralsnog heeft de burgerlijke overheid nog geen enkele aanwijzing gegeven waarmee iets verboden zou worden vanwege de risico's rond het virus. In vroegere tijden, bijvoorbeeld onder Paus Gregorius I rond 590, werden juist grote processies, gebedssamenkomsten en boetedoening georganiseerd om het gevaar van de builenpest te breken. Dat de Geneesheer zelf in de H. Communie tot ons komt moet ons intens gelukkig stemmen.

Publicatiedatum: 28 februari 2020
Laatst bewerkt: 5 maart 2020


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test