• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ook Italianen krijgen ander Onzevader

(kro-ncrv.nl/katholiek - gewijzigd/aangevuld) - Na de Fransen en de Vlamingen/Nederlanders moeten ook de Italianen eraan geloven: een nieuwe versie van het Onzevader. Waar de Nederlandstalige katholieken het ‘bekoring’ moesten opgeven ten gunste van ‘beproeving’, heeft de Italiaanse kerk besloten de wijze waarop men in een toestand van beproeving komt anders te duiden.

In 2008 verscheen een nieuwe Italiaanse Bijbelvertaling. De Italiaanse Bisschoppenconferentie (CEI) heeft in november vorig jaar besloten om die nieuwe vertaling toe te passen in de officiële liturgische boeken. Paus Franciscus heeft in 2017 gepleit voor een andere vertaling en alleen deze werd in de Bisschoppenconferentie ter keuze voorgelegd.

De oude vertaling van ‘leid ons niet in bekoring’/’breng ons niet in beproeving’ luidde: non ci indurre in tentazione. De nieuwe vertaling luidt: non abbandonarci alla tentazione.

Indurre betekent ‘voeren tot’ en abbandonare betekent ‘achterlaten’ en ‘in de steek laten’. De oude vertaling zou kunnen impliceren dat God zelf de gelovige op de proef stelt, terwijl de nieuwe vertaling ervan uitgaat dat God de gelovige niet naar een toestand van beproeving leidt. De nieuwe bede zou je als volgt kunnen interpreteren: ‘als mijn geloof of moraal door welke omstandigheid dan ook wordt beproefd, laat mij o God dan niet alleen achter en kom mij te hulp’.

De nieuwe vertaling van het Onzevader wordt vanaf Pasen gebezigd en vanaf 29 november 2020 verplicht gesteld in de liturgie, omdat dan de nieuwe vertaling in het Italiaans van het Romeins Missaal in gebruik genomen wordt. Op die dag, de eerste zondag van de Advent, vangt de Kerk een nieuw kerkelijk jaar aan.

Een ander punt in het nieuwe Italiaanse Missaal zou zijn dat het "pro multis" - "voor velen", zoals onder Paus Benedictus XVI in 2012 Paus Benedictus XVI - Brief
Catechese over en invoering van de goede vertaling van pro multis
Aan de aartsbisschop van Freiburg en voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie, dr. Robert Zollitsch
(14 april 2012)
en in 2006 door Kard. Arinze Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Over de vertaling van de woorden pro multis bij de consecratie
(17 oktober 2006)
, toch "voor allen" blijft.

Het Gloria zou ook een andere tekst krijgen, iets in de trant van: "Vrede op Aarde aan alle mensen, geliefd door God" in plaats van meer letterlijk vertaald uit het Latijn "Vrede op aarde aan de mensen van goede wil". In de huidige Nederlandstalige liturgie wordt nog "vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft" gebruikt en ook het Klein Missaal (vooruitlopend op het Nieuwe Missaal) wijzigt het niet. 

Het nieuwe Missaal in het Italiaans heeft op 22 mei 2019 het groene licht gekregen.

Publicatiedatum: 29 januari 2020
Laatst bewerkt: 4 februari 2020


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test