• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vaticaan keurt nieuwe Franse vertaling Romeins Missaal goed

Het Vaticaan heeft de Franse vertaling van het Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Missale Romanum
Editio typica tertio emendata 2002/2008 (6 oktober 2008)
(Romeinse Missaal) goedgekeurd. De nieuwe eucharistische teksten zullen vanaf advent 2020 worden gebruikt. Vanaf 24 mei 2021 moeten ze in alle parochies in Frankrijk worden gebruikt.

Oorspronkelijk was de introductie al gepland voor advent 2019. Omdat de vertaling in Rome meerdere malen werd gecontroleerd, werd het proces vertraagd. Het Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Liturgiam Authenticam
Het gebruik van de volkstaal in de uitgaven van de Romeinse LiturgieVijfde instructie betreffende de juiste uitvoering van de Constitutie over de Liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie (bij art. 36)
(28 maart 2001)
(editio typica) stond. De huidige versie van het Franse missaal werd in 2002 in Frankrijk geïntroduceerd.

Bisschop Guy de Kerimel van Grenoble-Vienne, voorzitter van de bisschoppelijke liturgiecommissie, zegt dat de gelovigen niet veel zullen merken van de nieuwe vertaling.

Opvallende wijzigingen staan in de vertaling van het Credo, oftewel de Latijnse versie van de Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel. Nu nog is constubstantialem vertaald met de même nature (‘van dezelfde natuur’), maar dat wordt consubstantiel. In de Nederlandse vertaling staat: één in wezen.

In het Eucharistisch Gebed staat bijvoorbeeld nu nog: Nous proclamons ta mort, nous annonçons ta resurrection (‘Wij verkondigen uw dood, wij melden uw verrijzenis’); maar dat wordt: Nous annonçons ta mort, nous proclamons ta resurrection.

De liturgie is altijd een “delicaat punt”, benadrukt bisschop De Kerimel. “Niemand zal wel helemaal tevreden zijn met deze nieuwe vertaling”, zei de bisschop. Hetzelfde gold volgens hem voor de laatste Franse Bijbelvertaling.

De nieuwe missaalvertaling was volgens mgr. De Kerimel “belangrijker” en “moeilijker” dan de herformulering van het Onze Vader, die in december 2017 van kracht werd. Een andere woordkeuze hielp om de betekenis van de eucharistie te herontdekken – ook al blijft het moeilijk om het mysterie van God onder woorden te brengen.

Een team onder leiding van een benedictijn van de abdij van Clervaux in Luxemburg had de vertaling verschillende keren herzien. Dat duurde enkele maanden. Maar het Vaticaan is nu akkoord. Kardinaal Robert Sarah, prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Sacramentendiscipline, ondertekende op 1 oktober het bevestigingsdecreet.

Hoewel alle voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe vertaling gezamenlijk door alle Franstalige bisschoppenconferenties werden uitgevoerd, heeft de Vaticaanse goedkeuring van het nieuwe missaal nu nog slechts betrekking op Frankrijk. Andere Franstalige landen en gebieden, zoals Wallonië, West-Zwitserland, Quebec (Canada) en de Afrikaanse staten, zullen nog een tijdje moeten wachten. Elke Franstalige bisschoppenconferentie moet namelijk bij bij de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst een eigen aanvraag indienen voor de introductie van het nieuwe missaal.

Bron: KAP/KNA

Publicatiedatum: 7 november 2019
Laatst bewerkt: 9 november 2019


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test