• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Groep geeft kritiek op 'onaanvaardbare' elementen in het Werkdocument

Aan de Paus en de Synodevaders:

Wij, talrijke bisschoppen, priesters en katholieke gelovigen uit de hele wereld, bevestigen hierbij dat het Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019)
Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied (17 juni 2019)
, dat voorbereid op de komende Synode-ontmoeting, ernstige vragen en zeer ernstige bedenkingen oproept vanwege haar tegenstrijdigheid van individuele punten aangaande de katholieke leer die altijd door de Kerk zijn onderwezen, evenals haar tegenstrijdigheid van het geloof in Jezus Christus, de enige Verlosser van de hele mensheid. Wij hebben, volgens de klassieke methode, vier stellingen opgesteld in de vorm van "stellingen" die de belangrijkste punten van het Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019)
Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied (17 juni 2019)
samenvatten. Gewetensvol en met grote openheid bevestigen wij dat de leer van deze stellingen onaanvaardbaar is.

1. De verscheidenheid van het Amazonegebied, die vooral een religieuze verscheidenheid is, roept een nieuw Pinksteren Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019)
Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied (17 juni 2019)
op: respect voor deze verscheidenheid houdt in dat men erkent dat er andere wegen tot verlossing zijn, zonder het heil uitsluitend aan het katholieke geloof voor te behouden. Niet-katholieke christelijke groepen onderwijzen andere modaliteiten van het kerkelijk zijn, zonder censuur, zonder dogmatisme, zonder rituele disciplines en kerkelijke vormen Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019)
Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied (17 juni 2019)
; de katholieke Kerk zou deze modaliteiten moeten integreren. Het uitsluitend voorbehouden van het heil aan het geloof is destructief voor het geloof Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019)
Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied (17 juni 2019)
.

Daartegenover staan onder andere teksten: Congregatie voor de Geloofsleer
Dominus Iesus
Verklaring over de uniciteit en heilbrengende universaliteit van Jezus Christus en de Kerk
(6 augustus 2000)

2. Het onderricht van de Pan-Amazonische theologie, dat speciaal rekening houdt met mythen, rituelen en vieringen van inheemse culturen, is vereist in alle onderwijsinstellingen Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019)
Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied (17 juni 2019)
. Niet-christelijke riten en vieringen worden voorgesteld als "essentieel voor het integrale heil" Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019)
Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied (17 juni 2019)
en er wordt ons gevraagd "de eucharistische ritus aan te passen aan hun culturen" Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019)
Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied (17 juni 2019)
. Over rituelen: Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019)
Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied (17 juni 2019)
.

Daartegenover: Congregatie voor de Geloofsleer
Dominus Iesus
Verklaring over de uniciteit en heilbrengende universaliteit van Jezus Christus en de Kerk
(6 augustus 2000)
.

3. Onder de verschillende Loci Theologici (dat wil zeggen, onder de verschillende bronnen van de theologie, zoals de Heilige Schrift, de Concilies, de Vaders van de Kerk) is er ook het territorium (van het Amazonegebied) en de roep van zijn volkeren. Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019)
Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied (17 juni 2019)
.

Daarentegen: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Dei Verbum
Over de Goddelijke openbaring
(18 november 1965)
.

4. Voorgesteld wordt om de wijding toe te kennen aan ouderen met een gezin en om "officiële bedieningen" te verlenen aan vrouwen. Er wordt dus een nieuwe visie op de Heilige Wijdingen voorgesteld die niet uit de Openbaring komt, maar uit de culturele gebruiken van het Amazonegebied (die onder andere voorzien in een roulerend systeem van gezag). Daarom moet er een scheiding worden gemaakt tussen het priesterschap en het munus regendi Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019)
Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied (17 juni 2019)
.

Daartegenover: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
, 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Presbyterorum Ordinis
Over het leven en dienst van de priester
(7 december 1965)
, H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Pastores Dabo Vobis
Ik zal u herders geven - N.a.v. de Bisschoppensynode over de priesteropleidingen
(25 maart 1992)
; en ook: het hele document H. Paus Paulus VI - Encycliek
Sacerdotalis Caelibatus
Over het priestercelibaat
(24 juni 1967)
, in het bijzonder 21 en 26, H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Ordinatio Sacerdotalis
Priesterwijding voorbehouden aan mannen
(22 mei 1994)
, H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Pastores Dabo Vobis
Ik zal u herders geven - N.a.v. de Bisschoppensynode over de priesteropleidingen
(25 maart 1992)
.

 

Coetus Internationalis Patrum Working Group

1 oktober 2019

Publicatiedatum: 1 oktober 2018
Laatst bewerkt: 4 oktober 2019


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test