• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Kard. Sarah prijst de analyse van Paus Benedictus over het seksueel misbruik

VATICAN CITY - Kardinaal Robert Sarah heeft de recente "Paus Benedictus XVI - Emeritaat
De Kerk en het schandaal van het seksueel misbruik
(11 april 2019)
" van Paus Emeritus Benedictus XVI over de crisis van het seksueel misbruik van de geestelijkheid geprezen en gezegd dat ze "een ware bron van licht zijn gebleken in de nacht van het geloof dat de hele Kerk raakt".

De kardinaal, die zijn nieuwe boek Le soir approche et déjà le jour baisse zou bespreken tijdens een evenement op 14 mei in Rome, verraste het publiek, dat bestond uit uitgenodigde Franse intellectuelen en Vaticaanse diplomaten, door zijn hele toespraak volledig aan Paus Benedictus XVI - Emeritaat
De Kerk en het schandaal van het seksueel misbruik
(11 april 2019)
te wijden.

Benedictus had de aantekeningen geschreven in de tijd die samenviel met de top van het Vaticaan van 21 en 24 februari van de bisschoppen over de bescherming van minderjarigen in de Kerk.

In zijn toespraak, volledig in het Frans gepubliceerd door de verslaggever en Vaticaan-veteraan Sandro Magister, zegt kardinaal Sara dat Benedictus een "martelaar voor de Waarheid" is die de crisis "juist" ziet. Zijn beschouwingen zijn in staat het "diepste hart" van de crisis te raken, zegt hij, maar de reacties daarop "grenzen soms aan intellectuele hysterie" en kardinaal Sara zegt dat hij "getroffen is door de ellende en de domheid van een aantal opmerkingen".

De Guinese prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst begint zijn toespraak met de opmerking dat de Benedictus XVI "de "fundamentele ideeën" die hij zelf in zijn nieuwe boek had geanalyseerd - namelijk de geloofscrises, het priesterschap, de Kerk, de christelijke antropologie en de "geestelijke ineenstorting en het moreel verval van het Westen en alle gevolgen daarvan" - "op briljante wijze had geïllustreerd, blootgelegd en getoond".

Kardinaal Sara zei in één citaat uit de tekst de stelling van Benedictus samen te vatten: "Waarom heeft pedofilie zulke proporties aangenomen? Uiteindelijk is de reden hiervoor de afwezigheid van God". Dat is het "architectonische principe" van Benedictus' hele Paus Benedictus XVI - Emeritaat
De Kerk en het schandaal van het seksueel misbruik
(11 april 2019)
, zei de kardinaal, die vaak terugkwam om dit punt te onderstrepen.

"De angstaanjagende toename van het aantal misstanden heeft maar één uiteindelijke oorzaak: de afwezigheid van God", zei hij, en voegde daar nog een citaat van Benedictus aan toe: "Alleen waar het geloof niet langer de handelingen van de mens bepaalt, zijn dergelijke misdrijven mogelijk".

De crisis van het seksueel misbruik is het "symptoom van een diepere crisis: de geloofscrisis, de crisis van de betekenis van God", vervolgde kardinaal Sara, en voegde eraan toe dat Benedictus iets "veel diepgaander en radicaler" wilde aanduiden dan alleen maar een doctrinaire afwijking als oorzaak.

Hij vervolgde met te zeggen dat "Benedictus nergens bevestigt dat homoseksualiteit de oorzaak van misbruik is", maar tegelijkertijd vestigde de kardinaal de aandacht op studies die de "tragische omvang onder de geestelijkheid van homoseksuele praktijken" of handelingen die "eenvoudigweg in strijd zijn met de kuisheid" aantonen - een "pijnlijke manifestatie" van een klimaat waarin er "een "afwezigheid van God en verlies van geloof" bestaat.

Hij heeft degenen die Benedictus van "historische onwetendheid" beschuldigen, aangeklaagd door te suggereren dat hij de crisis te wijten had aan de seksuele revolutie van 1968. De crisis begon daarvoor, zei hij, en "natuurlijk weet Benedictus dit". Zijn verwijzing naar de revolutie was "juist om aan te tonen dat de moraal van de crisis van 1968 zelf al een manifestatie en symptoom van de geloofscrisis was en niet een uiteindelijke oorzaak".

Overdenkend hoe volgens Benedictus deze geloofscrisis tot stand is gekomen, zegt hij dat ze in de eerste plaats de "volledige verloochening van de natuurwet als fundament van de moraal" met zich meebrengt.

Dit leidde tot de "tweede fase", die een moraaltheologie was "die uitsluitend voor het menselijk handelen was bepaald", waarin "niets fundamenteel verkeerd is" en er "slechts relatieve waardeoordelen" bestonden.

De derde stap was te bevestigen dat het leergezag van de Kerk alleen onfeilbaar kon onderwijzen over geloofskwesties en niet over de zeden. Benedictus beweert dat er een "minimum aan moraal" bestaat die "onverbrekelijk verbonden is met het fundamentele beginsel van het geloof", zegt hij, en dat wij door de verwerping van het zedelijk leergezag "elke band met het concrete leven uit het geloof verwijderen".

Het leven alsof God afwezig is, heeft de menselijke persoon "wanhopig alleen gelaten" met alleen zijn "subjectieve bedoelingen en eenzaam bewustzijn", constateert kardinaal Sara. De moraal wordt gereduceerd tot de "motieven en intenties" van de menselijke persoon. De verwerping van de natuurwet "leidt onvermijdelijk tot de verwerping van de notie" van objectieve moraliteit en als gevolg daarvan "zijn er geen objectief en intrinsiek verkeerde handelingen meer", merkte hij op.

Paus Johannes Paulus II probeerde deze tendens te bestrijden met zijn encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Fides et Ratio
Over de verhouding van Geloof en Rede
(14 september 1998)
uit 1993 en vatte het standpunt van Benedictus nog eens samen: "Als geen enkele waarde zo objectief is dat men ervoor moet sterven, dan is het omdat God zelf niet langer een objectieve realiteit is die het martelaarschap waard is".

De kern van de "crisis van de moraaltheologie" is dus een "weigering van het goddelijke absolute", zei de kardinaal - iets wat hij samenvat in een ander citaat, ditmaal van de Russische schrijver Dostojevski: "Als God niet bestaat, dan is alles toegestaan".

Zie het volledige artikel van Edward Pentin in de National Catholic Register.

Publicatiedatum: 20 mei 2019
Laatst bewerkt: 25 mei 2019


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test