• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vaticaan verdedigt de godsdienstvrijheid

(kerknet.be) - De Internationale Theologische Commissie van het Vaticaan publiceert op haar website een document met als titel: Internationale Theologische Commissie
Religieuze vrijheid ten bate van iedereen (26 april 2019)
. Het document neemt de verdediging van de godsdienstvrijheid op zich, die ook in geseculariseerde westerse landen sterk in de verdrukking komt. Godsdienstvrijheid levert een belangrijke bijdrage tot het vreedzame samenleven en de sociale vrede in een samenleving.

Fundament en graadmeter voor andere essentiële mensenrechten

Het Internationale Theologische Commissie
Religieuze vrijheid ten bate van iedereen (26 april 2019)
herinnert aan de verdediging van de godsdienstvrijheid bij de apostel Paulus. Het vestigt er ook de aandacht op dat paus Johannes Paulus II godsdienstvrijheid omschreef als basis voor alle andere vrijheden en als voorwaarde voor de menselijke waardigheid. Een absolute onverschilligheid van de staat in ethisch-religieuze vragen verzwakt de samenleving, zegt de tekst. De godsdienstvrijheid is een cultureel goed en het is essentieel dat zij ook een rol kan spelen in het maatschappelijke leven en in een echt democratisch, publiek debat.

Door zichzelf van elke religieuze inspiratie te bevrijden leggen moderne samenlevingen het fundament voor de ontbinding van de maatschappelijke cohesie en leggen zij marginalisering en zelfs uitsluiting op aan religie in de publieke sfeer. Serge-Thomas Bonino

Pater Javier Prades Lopez verduidelijkt dat het Internationale Theologische Commissie
Religieuze vrijheid ten bate van iedereen (26 april 2019)
geen academische tekst is. Het biedt een theologische benadering van de belangrijkste politieke, religieuze en sociale veranderingen, ruim 50 jaar na het Tweede Vaticaans Concilie. Het document getuigt van de vitaliteit van de gemeenschapsdimensie van religie vandaag. Het buigt zich ook over de relatie tussen een liberale cultuur en religie en benadrukt de noodzaak van een positieve samenwerking tussen de staat en godsdiensten, met passend onderscheid tussen de taken van beide.

Kritiek op dogma van het relativisme

Volgens Serge-Thomas Bonino, de secretaris van de Internationale Theologische Commissie, uit het nieuwe document scherpe kritiek op potentieel totalitaire interpretaties van het secularisme en de zogenaamde neutraliteit van de staat. Daarbij dreigt gelovigen het recht op gewetensbezwaren ontzegd te worden en worden het relativisme en een liberale interpretatie van individualisme als nieuw dogma uitgeroepen. De Kerk geen is lobby voor het verdedigen van bepaalde belangen. Zij is noodzakelijk voor de vitaliteit van het maatschappelijk middenveld. Zij wil de vrijheid van alle religies en levensbeschouwingen verdedigen.

Bron: I.Media/Vaticannews.va

(Aanvulling) - Het Internationale Theologische Commissie
Religieuze vrijheid ten bate van iedereen (26 april 2019)
is ontstaan in de negende vijfjarentermijn van 2014-2018. Het werd op 21 maart j.l. door de paus vrijgegeven voor publicatie.

Publicatiedatum: 29 april 2019
Laatst bewerkt: 1 mei 2019


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test