• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paradigmawissel voor de evangelische taak tot missioneren?

In het Evangelie (Mt. 28, 19) en in het Conciliedocument 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
, om maar te zwijgen over het volledige 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Ad Gentes Divinitus
Over de missie-activiteit van de Kerk
(7 december 1965)
wordt gesproken over de taak tot evangelisatie, omdat Christus het heil is komen brengen in deze wereld. Tijdens zijn bezoek aan Marokko sprak Paus Franciscus over zijn invulling van de missionerende opdracht.

"Liefdadigheid, vooral tegenover de kwetsbaren, is onze beste kans om te blijven werken aan de opbouw van een ontmoetingscultuur", aldus paus Franciscus tegenover priesters, religieuzen en seminaristen in de kathedraal van Rabat op 31 maart. De paus verwees naar het voorbeeld van Sint Franciscus van Assisi, die op het hoogtepunt van de kruistochten Sultan al-Malik al-Kamil ontmoette. Ook wees hij op de zalige Charles de Foucauld, de Franse missionaris die martelaar werd in Algerije in 1916 en die " een broeder voor iedereen wilde zijn."

Belangenloze liefde
"Wanneer de kerk, trouw aan de missie die zij van de Heer heeft ontvangen, in dialoog treedt met de wereld en haar boodschap geeft, neemt zij deel aan de komst van de broederschap wiens diepste bron niet in onszelf ligt, maar in het vaderschap van God." Op de tweede en laatste dag van zijn reis naar Marokko moedigde Franciscus lokale priesters en religieuze gemeenschappen aan om "buren te blijven" van degenen die vaak achtergelaten worden, de kleinsten en de armen, de gevangenen en migranten. "Moge uw liefdadigheid altijd actief zijn en zo een weg van gemeenschap vormen tussen christenen van elke denominatie aanwezig in Marokko. Christenen worden geroepen om te dialogeren "naar het voorbeeld van Jezus zelf, die zachtmoedig en nederig van hart is, met vurige en belangeloze liefde, zonder berekeningen en beperkingen en met respect voor de vrijheid van anderen," legde Francis uit. Hij waarschuwde daarbij voor 'proselytisme' dat volgens de paus leidt naar een doodlopende weg. "Christen zijn gaat niet over het toebehoren aan een doctrine, tempel of etnische groep. Christen zijn gaat over een ontmoeting."

Geschiedenis van offers
Paus Franciscus begroette ook pater Jean Pierre Schumacher, het enige overgebleven lid van de recentelijk zalig verklaarde gemeenschap van Thiberine, de Franse trappistenmonniken die in 1996 in Algerije werden vermoord. "Jullie zijn allen getuigen van een glorieuze geschiedenis van offers, hoop, dagelijkse strijd, een leven doorgebracht in dienstbaarheid, met doorzettingsvermogen en hard werken, want al het werk is moeilijk, gedaan 'met het zweet van onze wenkbrauwen'", vertelde Paus Franciscus de priesters en religieuze gemeenschappen. 

Paus Franciscus zegende de Marokkaanse religieuze gemeenschappen en bad dat de Heilige Geest hen zou helpen "de vruchten van dialoog, gerechtigheid, vrede, waarheid en liefde te dragen, zodat hier in dit land waar God van houdt, de menselijke broederschap steeds sterker kan worden.”

Bron: CNA /  Kerkinnood.nl

Publicatiedatum: 1 april 2019
Laatst bewerkt: 2 april 2019


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test