• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Studiedagen ter voorbereiding op de Amazonesynode

De Persdienst van het Vaticaan heeft bekendgemaakt dat maandag 25 februari tot en met woensdag 27 februari er studiedagen georganiseerd worden in het Instituto Maria Santissima Bambina, vlakbij de Stint Pieter, ter voorbereiding op de bijzondere synode voor het Amazone-gebied van oktober dit jaar die onder de titel: "Amazone: nieuwe wegen voor de Kerk en voor een integrale ecologie" gehouden zal worden. 

Het thema voor de studiedagen, nu in februari,  zal zijn: "Op weg naar de bijzondere synode voor de Amazone, regionale en wereldwijde dimensies". 

Op de eerste dag zal in het bijzonder naar kerkelijke en pastorale aspecten in het licht van Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
 gekeken worden. Op de tweede dag zullen vragen met betrekking tot de bevordering van de integrale ecologie in de zin van de encycliek Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
 worden besproken. Op de derde en laatste dag zal een "synthese van perspectieven die zichtbaar zijn geworden en een mening over de manier van voorbereiden van de synode" worden ontwikkeld.

De vergadering zal worden bijgewoond door, onder andere, "de leiders van de bisschoppenconferenties in het Amazonegebied, enkele andere prelaten en deskundigen uit het Amazonegebied en andere geografische gebieden". De voorzitters van de bisschoppenconferenties zijn al in Rome,vanwege hun deelname aan de top over het seksueel misbruik.

Paus Franciscus en Kardinaal Baldisseri (hoofd van het Secretariaat van de Bisschoppensynodes die ook deze Amazone-synode organiseert) hebben meerdere keren al aangegeven dat de Synode niet bij elkaar geroepen wordt op het bekende nogmaals te bespreken. Er wordt vanuit gegaan dat gestreefd wordt naar nieuwe ontwikkelingen, waarvan de Paus in zijn interview op de Paus Franciscus - Interview
Interview met meegereisde journalisten op de vlucht van Panama naar Rome
(28 januari 2019)
, toen hij sprak over wijzigingen in de celibataire verplichtingen voor "ver afgelegen gebieden"..  

Bron: Vatican.va

Publicatiedatum: 20 februari 2019
Laatst bewerkt: 21 februari 2019


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test