• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

McCarrick verliest de clericale staat

Aan het einde van een strafproces vaardigde het Congresso van de Congregatie voor de Geloofsleer op 11 februari 2019 een decreet uit waarbij Theodore Edgar McCarrick, emeritus aartsbisschop van Washington, DC, schuldig bevonden werd aan de volgende delicten in zijn hoedanigheid van geestelijke:

  • verleiden in het Sacrament van de Biecht, en
  • zondigen tegen het zesde gebod met minderjarigen en met volwassenen, met de verzwarende factor van machtsmisbruik.

Het Congresso legde hem de straf op van ontslag uit Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
.

Op 13 februari 2019 heeft de Gewone Zitting (Feria IV) van de Congregatie voor de Geloofsleer beraadslaagd over het beroep dat hij tegen deze beslissing had ingediend. Na de argumenten ter verdediging te hebben onderzocht, bevestigde de Gewone Zitting het decreet van het Congresso.

Dit besluit werd op 15 februari 2019 gemeld aan Theodore McCarrick.

De Heilige Vader heeft het definitieve karakter van dit besluit erkend in overeenstemming met de wet, waardoor het een res iudicata is geworden (d.w.z. het besluit in kracht van gewijsde is gegaan en er geen verdere cassatie mogelijk is).

Bron: vatican.va

Publicatiedatum: 16 februari 2019
Laatst bewerkt: 16 februari 2019


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test