• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Toelichting bij Penitus Commoto Animo

De toespraak P e n i t u s c o m m o t o a n i m o van 2 November 1950 tot de kardinalen en bisschoppen bij de Paus Pius XII - Apostolische Constitutie
Munificentissimus Deus
Dogma verklaring Maria Tenhemelopneming
(1 november 1950)
over de kerkvijandige wereld, de soberheid van een christelijk leven, huwelijk en gezin.

Naar aanleiding van de dogmaverklaring van Maria's lichamelijke tenhemelopneming door de bulle Paus Pius XII - Apostolische Constitutie
Munificentissimus Deus
Dogma verklaring Maria Tenhemelopneming
(1 november 1950)
van 1 November 1950 waren uit alle landen kardinalen en bisschoppen naar Rome gekomen. Deze uitgelezen corona gaf de paus een schitterende gelegenheid om voor hen persoonlijk enige actuele punten van leer en zielzorg nader te bespreken. Men behoeft hiervoor slechts de uitvoerige inhoudsopgave in te zien. Vooral insisteert de paus op problemen betreffende huwelijk en gezin, en hij wijst met klem de dwaling van de hand, dat de wet de vrijheid en het geluk van de mens zou belemmeren. Ook vestigen wij de aandacht op hetgeen de paus zegt over de algemene opinie, zowel over de invloed van de valse opinie als over de noodzaak om een goede algemene opinie op te bouwen. Aan het slot herinnert hij nogmaals aan de encycliek Paus Pius XII - Encycliek
Humani Generis
Over sommige valse meningen die de grondslagen van de Katholieke leer dreigen te ondermijnen
(12 augustus 1950)
voor het zuiver houden van de katholieke leer en aan de adhortatio apostolica Paus Pius XII - Apostolische Exhortatie
Menti Nostrae
Aan geheel de geestelijkheid in vrede de na te streven heiligheid van het priesterlijk leven (23 september 1950)
van 23 September 1950 over de vorming en het heilig leven van de geestelijken. Ten slotte wijzen wij er nog op, dat de paus ook in deze redevoering, evenals in de meeste andere toespraken en brieven van het Heilig Jaar, sterk de nadruk legt op een sober leven.

Bron: Redactie Ecclesia Docens, 0774

Publicatiedatum: 2 november 1950
Laatst bewerkt: 7 februari 2019


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test