• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Priesters en leken niet naar zelfde theologie-opleiding

Hilversum (Van onze redactie) 26 september 2008 - Priesterstudenten en leken moeten aan verschillende onderwijsinstellingen hun theologische opleiding krijgen. Dat heeft de Franse aartsbisschop Jean-Louis Bruguès, secretaris van de Congregatie voor de Katholieke Vorming (Seminaries en de Studie-instituten), gisteren aangekondigd bij de publicatie van nieuwe Vaticaanse richtlijnen voor hogere instituten voor godsdienstwetenschappen.

Godsdienstleraar
Uitgangspunt dient te zijn dat priesterstudenten hun opleiding volgen aan de kerkelijke theologiefaculteiten. Leken dienen zich te wenden tot de zogeheten hogere instituten voor godsdienstwetenschappen, aldus Bruguès. Die zouden geschikter zijn om leken op te leiden tot bijvoorbeeld catechist of godsdienstleraar. Meer dan de theologische faculteiten zouden dergelijke instituten gericht zijn op de interactie tussen de kerkelijke leer en de locale cultuur.

Gemeenschappelijke normen
De tekst van de nieuwe Vaticaanse instructie bepaalt niets over de door Bruguès aangekondigde scheiding. De nieuwe richtlijnen beogen de verscheidene naar kerkelijk recht opgerichte hogere instituten voor godsdienstwetenschappen aan gemeenschappelijke normen te onderwerpen.

Herziening Sapientia Christiana

Het nieuwe document preludeert op een erin aangekondigde herziening van de pauselijke constitutie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Sapientia Christiana
Over kerkelijke universiteiten en faculteiten (15 april 1979)
. Die bevat richtlijnen omtrent kerkelijke universiteiten en faculteiten die onder meer opleiden tot ambten en functies waaraan een zogenoemde kerkelijke zending dan wel kerkelijke akkoordverklaring is verbonden (bijvoorbeeld het priesterambt). Mogelijk liep Bruguès met zijn uitlatingen vooruit op een in de herziene constitutie vervatte noviteit.

Geen gelijkschakeling
Theologische instellingen die niet de kerkelijke rechtsvorm van hoger instituut voor godsdienstwetenschappen bezitten, dienen zich wel te richten naar de daarvoor geldende normen. Die vormen een ‘normatief referentiepunt’. Een rigoureuze gelijkschakeling wordt echter niet beoogd, aldus de Italiaanse mgr. Angelo Vincenzo Zani, ondersecretaris van de Congregatie voor de Katholieke Vorming. De verscheidenheid aan kerkelijk erkende theologische instituten, beantwoordt immers aan de diverse culturele noden, benadrukte Zani.

Instituten

Oprichting van hogere instituten voor godsdienstwetenschappen door diocesane bisschoppen of bisschoppenconferenties is voorzien in het kerkelijk wetboek. Volgens canon 821 worden er theologische wetenschappen gedoceerd en andere die op de christelijke cultuur betrekking hebben. De instituten werden na het Tweede Vaticaanse Concilie opgericht om leken een theologische vorming aan te bieden, vooral in landen als Italië en Spanje waar de staatsuniversiteiten geen studie theologie aanboden.

Bachelor-Master
De hogere instituten voor godsdienstwetenschappen zijn verbonden aan een theologiefaculteit en kunnen daardoor academische graden toekennen. De nieuwe instructie introduceert onder meer de op grond van de Verklaring van Bologna vereiste Bachelor-Master structuur. Mgr. Zani benadrukte overigens dat niet alle vormingstrajecten voor leken perse in een academische titel dienen te resulteren.

Publicatiedatum: 25 september 2008
Laatst bewerkt: 31 augustus 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test